Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Samlingen på Wanås Konst

I den vildvuxna parken och i magasin och ladugårdsbyggnader runt Wanås slott gömmer sig en unik samling. Sedan starten 1987 har världskända konstnärer kommit till platsen. Drömmar och visioner har tagit form av skulpturer, installationer, ljudverk och jordkonst – inte sällan på gränsen till det möjligas konst. Platsen har förvandlats till konstnärens ateljé, ett laboratorium där nya idéer prövas.  Samtidigt är konsten på Wanås Konst i högsta grad tillgänglig – här möts konsten informellt i naturen, utan pekpinnar, och det är den egna personliga upplevelsen som betonas.

Gunilla Bandolin, Pyramiden, 1989/1990. Photo: Wanås Konst 

 Janet Cardiff, Wanås Walk, 1998. Photo: Anders Norrsell

Kari Cavén, Cow Chapel, 1993. Photo: Wanås Konst

Jacob Dahlgren, Primary Structure, 2011. Photo: Wanås Konst 

Gloria Friedmann, Stigma, 1991. Photo: Anders Norrsell

Dan Graham, Two Different Anamorphic Surfaces, 2000. Photo: Anders Norrsell

Charlotte Gyllenhammar, Svindel/Vertigo, 2002. Photo: Anders Norrsell

Ann Hamilton, lignum, 2002. Photo: Thibault Jeansen

Ann Hamilton, lignum, 2002. Photo: Thibault Jeansen

Jene Highstein, Grey Clam, 1990/2001. Photo: Anders Norrsell

Jenny Holzer, Wanås Wall, 2002. Photo: Erik Karlsson

Jenny Holzer, Wanås Wall, 2002. Photo: Erik Karlsson

Maya Lin, 11 Minute Line, 2004. Photo: Anders Norrsell
Melissa Martin, Dining Room, 2006. Photo: Anders Norrsell

Yoko Ono, Wish Trees for Wanås, 2011. Photo: Wanås Konst

Ann-Sofi Sidén, Fideicommissum, 2000. Photo: Wanås Konst

Pål Svensson, Sprungen Ur, 1996. Photo: Wanås Konst

Robert Wilson, A House for Edwin Denby, 2000. Photo: Per Pixel Petersson


Konsten är i nästan samtliga fall skapad särskilt för platsen. Konsten kopplas ofta till staden och det urbana livet men på Wanås Konst tar den plats på samma kompromisslösa villkor som vi ser i naturen. Maya Lins, 11 Minute Line, 2004, är en 500 meter lång slingrande jordvall placerad i en kohage, Gloria Friedmanns röda vägg är samtidigt målning, byggnad och scenografi, och Ann Hamiltons installation lignum, 2002, intar ett magasin i flera våningar och skapar en egen värld att träda in i. Men konsten kan även smygas in i naturen. Jenny Holzers kilometerlånga Wanås Wall, 2002, består av ord som graverats in i stenarna i en låg mossig mur i Parken. Undangömda och svårfångade träder orden fram med en nästan outhärdlig styrka. Konsten väjer inte för platsens symbolik. Ann-Sofi Sidéns Fideicommissum, 2000, är en på många sätt klassisk bronsskulptur av en kvinnofigur. I Sidéns version hukar dock skulpturen kissande bakom en buske. Konst som pinkar in revir och påtalar patriarkala strukturer – fideikommiss var en juridisk lösning att överlämna större egendomar odelade till äldste sonen som i Sverige började avvecklas genom ny lagstiftning 1964.  På Wanås Konst dominerar de kvinnliga konstnärerna och slår hål på myten att det inte finns tillräckligt många kvinnor bland världens främsta konstnärer. Många amerikanska konstnärer är representerade med verk som är unika i skala och omfattning, både i Europa och i USA, för en samling som är öppen för allmänheten.Den permanenta samlingen på Wanås Konst omfattar idag ett femtiotal verk varav flertalet återfinns i Parken. Parken är öppen dagligen året om. Årstiderna gör att var besök präglas av säsongens växlingar. Teaterregissören och konstnären Robert Wilsons installation A House for Edwin Denby, 2000, med varmt ljus och konstnärens mässande röst strömmande ut ur fönstren är magisk om hösten och Yoko Onos Wish Trees for Wanås, 2011, bär i maj både äppelblom och önskningar.

Mer om verken i den permanenta samlingen

Upplev Wanås