Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Wanås Gods

Wanås Gods AB bedriver skogs- och jordbruk, jakt, fastighetsförvaltning. Godset är Skånes största producent av ekologisk mjölk. Skogsmarken om ca 3000 hektar har skötts enligt uthålliga principer i mer än 100 år och är idag miljöcertiferad enligt FSC. Hela jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV.

För att fördjupa besöket på Wanås finns utställningen Wanås Historia i "långlogen" från 1700-talet. För att lära sig ännu mer om Wanås, Skåne och Sverige rekommenderar vi vår publikation Wanås Historia som finns att läsa i utställningen och köpa i shopen. 2013 adderades filmen om Wanås Gods samtida och hållbara KRAV-certifierade jord- och skogsbruk som en del av utställningen.

För att se en filmtrailer om Wanås Gods verksamheter klicka HÄR

Läs mer på Wanås Gods hemsida...

 

Flygbild över Wanås Gods / Wanås Estate from above
Ensilageskörd på Wanås Gods / Ensilagecrop at Wanås Estate
Wanås Gods kor på bete / Wanås Estate cows at leave
Skogsavverkning på Wanås Gods / Logging at Wanås Estate
Ensilageskörd på Wanås Gods / Ensilagecrop at Wanås Estate
Mjölkstall på Wanås Gods / Stable at Wanås Estate
Ensilageskörd på Wanås Gods / Ensilagecrop at Wanås Estate