Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Henrik Håkansson, The Reserve (001), 2009/2012
Henrik Håkansson, (Chronicles) Wanås, MAR3, 2009 - MAY3, 2009, 2009
Janine Antoni, 2038, 2000
Tue Greenfort, Milk Heat, 2009
Paul Ramirez Jonas, When the Saints Come Marching In, 2000 (detalj/detail) 

WANÅS MILJÖARBETE

På Wanås är relationen till naturen viktig och inom alla verksamhetsområden finns det en stark miljöprofil. Wanås är ett av norra Europas största ekologiska jordbruk och mjölk har producerats på här sedan 1700-talet. Mjölken från gården är KRAV-märkt, klimatcertifierad och ursprungsmärkt. Wanås geografiska läge ger goda förutsättningar för både djurhållning och skogsbruk. Gårdens skogar är FSC-certifierade och Wanås är en av EU: s Wildlife Estates. Sedan 2009 arbetar Wanås Konst aktivt med miljöfrågor och att minska den negativa belastningen på jordens resurser.

Konstinstitutioner står ofta för negativ miljöpåverkan genom bl.a. klimatkontrollerade utställningsrum, långa transporter av konstverk, mycket packmaterial och att ständigt bygga upp nya utställningar för att överraska sina publik. På Wanås är det stora utställningsrummet Parken där det finns en permanent samling som i och med årstiderna skiftar i uttryck. Varje år kompletterar vi med tillfälliga utställningar och de flesta konstverk byggs på plats. När det gäller resor rekommenderar vi konstnärer att resa med tåg och buss. 2009 blev stiftelsen medlem i Svanens nätverk för inköp och omtanke som förbinder oss till miljövänliga inköp och vanor. Sedan januari 2012 är Wanås (både stiftelse och gods) även en Global Ecosphere Retreat® certifierad av Long Run Destination (LRD). LRD hjälper oss bl.a. att hantera vår verksamhet genom att årligen sätta upp nya viktiga mål för vårt miljöarbete. Vi är övertygade om att varje förändring är betydelsefull – liten som stor. 

Läs mer om vårt miljöarbete under rubriken Long Run Destination och Svanen