Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

WANÅS ÄR EN "LONG RUN DESTINATION"Wanås är en global Ecosphere Retreats ® certifierad Long Run Destination. Det innebär att vi är ledande inom hållbar utveckling och att vi arbetar med hållbarhet, främst inom besöksnäringen, samtidigt som vi vill främja samhällsutveckling och kulturförvaltning. Som en del av The Long Run initiativet tillämpar vi en lång sikt inställning till livet där vi vill att agera idag för en bättre morgondag. The Long Run Initiative är huvudprogrammet i The Zeitz Foundation. The Zeitz Foundation syftar till att omvandla allt vi gör till på ett mer hållbart sätt. Wanås blev certifierade i januari 2012.

Wanås, Sweden (GER® CERTIFIED)
Segera, Kenya
Chumbe, Tanzania (GER® CERTIFIED)
Wolwedans, Namibia (GER® CERTIFIED)
Nihiwatu, Indonesia (GER® CERTIFIED)
Tahi, New Zealand (GER® CERTIFIED)
Caiman ecological reserve, Brazil (GER® CERTIFIED)
Lapa Rios, Costa Rica (GER® CERTIFIED)
Monte Azul, Costa Rica (GER® CERTIFIED)

LONG RUN DESTINATIONS

Long Run Destinations representerar människor och organisationer som gör dagliga beslut att skapa en värld som är hållbar, men hänsyn till de behov natur, människor och alla arter med olika intressen som kan föra dem samman. Long Run Destinations är näringsidkare, främst hållbara besöksmål, som har åtagit sig att att maximera den positiva och minimera den negativ påverkan runt om i världen. De är världsledande inom hållbar turism, biologiska mångfald, socialt företagande, samhällsutveckling och kultur. Long Run Destinations är Global Ecosphere Retreats ® (GER) certifierade genom en rigorös process för utvärdering och bedömning kring bevarande, gemenskap, kultur och handel, även kallad "The 4 C:s" (Conservation, Community, Culture, Commers). 

 

Wanås och hållbart bevarande (Conservation)

Wanås strävar efter hållbart bevarande och är en av EU: s Wildlife Estates. Trogen denna benämning har Wanås, i över ett sekel, drivit verksamheten med övertygelsen att ett framgångsrikt företag går hand i hand med en stark känsla för miljöhänsyn. Genom att vara ett familjeföretag säkerställs hållbarhetstänket och dess naturliga omgivning för eftervärlden.

Wanås är angelägen om att följa både nationella och internationella standarder för bästa praxis i en hållbar miljö. Sedan 1999 har skogarna på egendomen certifierats av både Forest Stewardship Council (FSC) och av Promoting Sustainable Forest Management (PEFC). Den ekologisk gården är också certifierad och kontrolleras enligt KRAV.

Att återställa olika livsmiljöer utgör också en viktig del av det aktiva bevarandearbetet på Wanås. Fokus ligger bl.a. på återställandet av naturliga sjöar i området som med tiden försvann som en följd av de dräneringsprojekt som inleddes i området i början av 1930-talet. Under de senaste 20 åren har Wanås framgångsrikt skapat 15 dammar för vilda djur och bevara ändamål vilket ger goda förutsättningar för att de viktigaste arterna änder, rapphöns och fasaner kan frodas. För att säkerställa en sund mångfald bland växtarter förbjuder Wanås monokulturer av gran och tall, och syftar till att uppnå 20% täckning av lövträd i skogarna som Wanås förvaltar.

2009 blev Stiftelsen Wanås Utställningar medlem i Svanenklubben. Som medlem förbinder sig stiftelsen till ekologiskt hållbara inköp, att upprätta hållbara vanor samt att ständigt miljöutbilda för sin personal och besökare.

Wanås och gemenskap (COMMUNITY)

Wanås är beläget i Östra Göinge i Skåne i södra Sverige. Östra Göinge är en liten kommun med ca 13.500 invånare. Kommunen ligger på landsbygd och de största arbetsgivarna i området har traditionellt varit fabriker. Som en av få konstverksamheter i kommunen är Wanås den enda som är internationellt erkänd och är en betydande turistattraktion och en inkomstkälla. Wanås personal, både på Wanås Konst och på Wanås gods, består främst av människor som lever i det lokala området, som har både kvalificerad och okvalificerad tjänster.

Wanås Konst har även en väl etablerad pedagogisk verksamhet som vänder sig till cirka 6000 barn varje år. Under de senaste åren har fokus varit att utöka programmet till att omfatta barn med psykiska eller fysiska funktionshinder. Genom att bygga ett nätverk med likasinnade organisationer och skolor, arbetar Wanås Konst kontinuerligt för att uppnå målet att bli en allomfattande center för utomhuspedagogik och aktiviteter.

I ett försök att öka intresset om konsten bland barn och ungdomar samarbetar Wanås Konst med lokala förskolor, grundskolor, gymnasium, högskolor och universitet och erbjuder guidade visningar på gården och konstutställningar. Det pedagogiska arbetet utvidgas även till allmänheten, som till stor del består av besökare från närområdet.

Wanås och kultur (Culture)

Wanås är en av Skånes mest spännande borgar. Den förste kände ägaren är väpnaren Eskild Aagesen (omrking 1440). Wanås geografiska läge innebar en utsatt position i krigen mellan Sverige och Danmark. Borgen brändes under det nordiska sjuårskriget. 1566 byggdes slottet och resterna av den gamla borgen införlivades med byggnaden. Ritningar från 1680 återspeglar i stort hur slottet ser ut idag. För att bevara den rika historia som finns på Wanås renoverar vi kontinuerligt de historiska byggnaderna i vilka vi har våra lokaler och är noga med att bibehålla deras utseende enligt gamla ritningar. Det främjar den lokala historien och kulturen i området genom att ge allmänheten tillgång till dessa historiska platser som innehåller utställningar, pedagogisk verksamhet, möteslokal, en butik och ett kafé . 

Wanås som plats är en utmärkt plattformen för interkulturellt utbyte som lockar mellan 60.000-80.000 besökare per år. Stiftelsen Wanås Utställningar håller regelbundet utställningar med lokala, nordiska och internationella konstnärer och samarbetar även med närliggande skolor där vi uppmanar  barn, tonåringar och lärare att utveckla och delta i workshops på Wanås Konst. Det ger dessutom lokala producenter möjlighet att säljer sina varor genom Wanås Shop & Deli.

Wanås och handel (COMMERCE)

De största kommersiella aktiviteter som görs på Wanås är den ekologiska mjölkproduktionen, skogsbruket, kontrollerad jakt samt ekologisk köttproduktion. Stiftelsen Wanås Utställningar är en icke-vinstdrivande organisation, men kompletterar givarstöd genom försäljning av böcker och konstverk, inträde, pedagogisk verksamhet och välvalda seminarier och konferenser.

Det som blir inkomstbringande på den kommersiella sidan används inom bevarande, gemenskap och kulturområden. Verksamheten, både inom konsten och godset, ger lokala producenter möjligheter att sälja sina varor i Wanås Shop vars sortiment fokuserar på kreativa, hållbara och lokala produkter.