Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Wanås Konst pedagogik

Wanås Konst pedagogiska vision – att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet!

Vår vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten på Wanås Konst. Vi vill att konsten ska öppna dörrar till allas kreativitet. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter allas behov och att vara tillgängliga och inkluderande.

Besökare i parken / Visitors in the Park

Dansmöte med Rachel Tess / Dance meeting with Rachel Tess

Wanås Konst Konstklubb / Wanås Konst art club

Utomhusvisning på Wanås / Outdoor tour at Wanås

Apelgårdsskolan spelar in en audio guide / Apelgårdsskolan creates an audio guide

Workshop med konstnären Srinivasa Prasad 2012 / Workshop with the artist Srinivasa Prasad 2012

Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Utomhusmiljön på Wanås Konst skapar ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna skapar förtrogenhet med konst och kultur och vi ser dagligen hur konsten inspirerar och hur kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor.

Vi tänker globalt och agerar lokalt. Vi når barn och unga från hela Skåne men också från Blekinge, Småland och övriga Sverige. I projekt av konstnärer från t ex Colombia, Indien, Japan och Sydafrika vidgar vi vyerna.

Wanås Konst är en del av Skånes Konstpedagogiska nätverk och medverkar som besöksmål i Bästa Biennalen, en konstfestival för barn, unga och vuxna.

Läs mer om Wanås Konst dagliga pedagogiska arbete på vår Blogg

Läs mer om Wanås Konst pedagogiska program och projekt