Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000


X-LARGE – förmedling och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och kulturovana
Under 2013 – 2014 arbetar Wanås Konst genom projektet X-LARGE med att stärka arbetet med förmedling och skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och kulturovana. Fokus ligger på barn och ungas möte med konst. Tillgänglighetsarbetet utvecklas i samverkan med målgrupperna och omfattar delmomenten Konstprat – en audioguide med andra röster än expertens, Konstspecial – information, praktiska lösningar och konstvisningar för personer med särskilda behov och en satsning på Konstnärsmöten där barn och unga arbetar direkt med konstnärer och skapar. Med specialvisningar, audioguide och informationsmaterial för förbättrad tillgänglighet bygger X-LARGE långsiktigt möjligheter för många att ta del av och inspireras av framöver. Projektet innehåller också en satsning på förmedling och kommunikation av Wanås Konst verksamheter, innehåll och vision till bl a projektets målgrupper, liksom dokumentation, publicering och spridning av erfarenheter och resultat. Projektet stöds av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Läs mer...


CONNECTING CULTURE
Under 2013 initierar Wanås Konst tillsammans med The Nirox Foundation i Sydafrika ett nätverk med Svenska och Sydafrikanska konstinstitutioner som delar samma idéer och visioner för sin programverksamhet och pedagogiska aktiviteter. Projektet kommer att skapa kunskap om respektive konstscener och förstärka förståelsen betydelsen av kulturella utbyten som verktyg i demokratiska processer. Projektet stöds av Kulturrådet/Sida. Läs mer...

DANCE ME
Projektets syfte är konstnärlig förnyelse och fördjupning genom att verka i gränslandet mellan visuell konst och annat konstnärligt område. Med ”Dance Me” vill Wanås Konst utvecklas och göra en insats för det som ryms i den samtida internationella dansbegreppet. Wanås vill låta dansen möta en bred publik och genom löpande workshops med barn stärka bilden av en flyktig konstform. Projektet stöds genom projektbidrag av Kultur Skåne. Läs mer...

SPOON (Sculpture Parks Outdoor Outreach Network) 
Under 2014 kommer Wanås Konst tillsammans med Yorkshire Sculpture Park i England initiera ett nätverk med några noga utvalda skulpturparker i Europa som delar samma förutsättningar, idéer och vision. I nätverket ska metoder för samverkan kring och utveckling av utomhuspedagogiska program för och med barn-och ungdom arbetas fram. Projektet leder till en ansökan inom EU/Kreativa Europa för att finansiera full utbyggnad. På sikt ska nätverket bli och verka globalt. Projektet stöds av Kulturbryggan. Läs mer...

DET VAR EN GÅNG – hitta, rita, berätta, läs
"Det var en gång" vill skapa en läsfrämjande sago-workshop som kan användas på olika nivåer (skola, hemma) och skalas upp och ner. Det är en sago-workshop med ambition att levandegöra sagan genom att läsa, lyssna, leta, arbeta med bild och berätta och uppmuntra till läsning Projektets utgångspunkt är Wanås Konsts barnboksexperiment som är del av det konstnärliga programmet på Wanås Konst sedan 2011. Årligen bjuds en författare och konstnär in att göra en barnbok som utspelar sig på platsen. Projektet stöds av Kulturrådet. Läs mer...

SHOW & TELL 
År 2012 var Srinivasa Prasad från Indien inbjuden att göra ett nytt konstverk. I samband med det drev Wanås Konst ett aktörssamverkans projekt med worshop-aktiviteter i Sverige och Indien. Vår samarbetspartner var Creative India Foundation (CIF), och projektets titel Show & Tell – Artistic and Educational Practicies in Sweden and India, med stöd av Statens kulturråd. 

SPECIELL SPECIALVISNING 
Med början 2011 inleddes ett projekt med årskurs 9 på Apelgårdskolan i Malmö. Under ett par månader fördjupar sig eleverna i några av konstverken i samlingen för att sedan avsluta med att själva erbjuda en offentlig visning utifrån en tonårings perspektiv. 

SAMARBETE MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 
Under 2011 utforskade elever från Malmö Konsthögskola tillsammans med gymnasieelever från Christian 4:s Gymnasium i Kristianstad och Hässleholms tekniska skola performance som konstform. Samarbetet var ett delmoment i Malmö konsthögskolas kurs om performance med Maria Hedlund. Konsthögskolans elever ställde sedan ut egna arbeten 2012 som förhåller sig till performance tillsammans med en videodokumentation från samarbetet med gymnasieleverna.

Stockholms Dramatiska Högskola, StDH hade under 2011 ett moment inom magisterprogrammet Ljudkonst på Wanås. Kursen är en tvärdisciplinär utbildning som vänder sig till yrkesutövare som är intresserade av att fördjupa och utforska ljudkonsten. Både vad gäller metoder och processer inom ljudkonstområdet, samt ge insikt i ljudkonstens roll inom den samtida konsten. Som en del av kursen förlades ett moment på Wanås. Deltagarna utvecklade en egen walk guide, och tog sig an platsen och konsten utifrån olika infallsvinklar. De studerade också samtliga ljudverk på plats som en del av att utforska ljud i samtidskonsten. Arbetet på Wanås utvecklades med Lotta Erikson Lektor i radioproduktion