Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Wanås Konst  Elever

1 SEPTEMBER 2014
XTRA ALLT!
SEMINARIUM OM TILLGÄNGLIGHET – VARFÖR, FÖR VEM & HUR?

Med avstamp i Wanås Konst tillgänglighetsprojekt X-LARGE och Barnens Bästa Biennal med Moderna Museet Malmö som huvudman, bjöd Wanås Konst och Barnens Bästa Biennal in till ett seminarium den 1 september 2014 på Wanås. 

Initiativtagare, deltagare, lärare och konstnärer möttes för att inspireras, ta del och lära av erfarenheter! Seminariet var en del av en seminarieserie som Barnens Bästa Biennal anordnar och vände sig till konstnärer, konstpedagoger och andra som är intresserade av konst och förmedling.

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014

XTRA ALLT! Seminarium på Wanås 1 september 2014 / XTRA EVERYTHING! Seminar at Wanås September 1, 2014


Förmiddagens tema var Perspektiv på tillgänglighet – hur, varför och för vem? och utgick från Wanås Konst arbete med att utveckla, utöka och utbilda med tillgänglighet i fokus. Medverkade gjorde Elin Magnusson, Wanås Konst, som berättade om Konstprat – audioguide, Louise Gripenhov, Aktiva Tjejer Malmö, Katie Waldegrave, First Story London, och Maja Magnusson, Wanås Konst som berättade om Konstspecial, program för personer med funktionsnedsättning.

Eftermiddagens tema var Konstnärer i pedagogiska projekt – samarbetet konstnärer och pedagoger. Wanås Konst och Barnens Bästa Biennals arbete användes som utgångspunkter. Elin Magnusson, Wanås Konst berättade tillsammans med konstnärerna Magnus Thierfelder, Carl Lindh och Daniel Andersson om Wanås Konst serie Konstnärsmöten. Greta Burman, Moderna Museet Malmö, talade om Barnens Bästa Biennal och konstnärerna Magnus Thierfelder och Carls Lindh visade hur de arbetat i praktiken med Konstnärsmöten.

Tankar och idéer från XTRA ALLT! 

Vi vill prata vidare med varandra. Vi har inga trösklar – varken fysiska eller mentala. Fler workshop & kulturhandlingar med konstnärer. Hur långt ska man driva genusfrågan egentligen? Fika med en konstnär – workshop för politiker och andra. Våga chansa! Dra igång projekt! Var har vi doften? Kan ett konstverk vara ett konstpedagogiskt projekt? Hur förblir man konstnär utan att glida över i konstpedagogrollen? Att slippa börja om från scratch varje gång!

En mer utförlig projektredovisning kommer hösten 2014.Wanås Konst fortsätter arbeta för tillgänglighet. Följ arbetet på Wanås Konst Pedagogik.


Arrangörer:              
Med stöd av:             


X-Large
Under 2013 och 2014 arbetar Wanås Konst genom projektet X-Large med att stärka med arbetet förmedling och skapa tillgänglighet för personer med Funktionsnedsättningar och de som inte nås av konsten. Fokus ligger på barn och ungas möte med konst. Tillgänglighetsarbetet utvecklas tillsammans med målgrupperna och omfattar momenten Konstprat – en audioguide med andra röster än expertens, Konstspecial – information och konstvisningar för personer med särskilda behov samt en satsning på Konstnärsmöten där barn och unga arbetar direkt med konstnärer. Läs mer!

Barnens Bästa Biennal
Barnens Bästa Biennal är en bildkonstfestival för barn och unga i Skåne där fokus ligger på barn och ungas möte med konst. Biennalen finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Skåne och Moderna Museet Malmö är huvudman för biennalen. Inom ramen för Barnens bästa Biennal anordnas fyra seminarier om konst och pedagogik för konstnärer för att öppna upp för diskussion inom yrkeskåren kring konst och konstpedagogik och sätta fokus på festivalens övergripande syfte att professionell konst även vänder sig till barn och unga. www.barnensbastabiennal.se

Malmö mot diskriminering
Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. www.malmomotdiskriminering.se

First Story, Katie Waldegrave
Organisationen First Story stödjer och vill inspirera till kreativitet, läs- och skrivkunnighet och självförtroende i särskilt utsatta skolor och områden i England. First Story arrangerar och bekostar workshops i kreativt skrivande ledda av hyllade författare. Katie Waldegrave har tidigare arbetat som lärare och grundade tillsammans med författaren William Fiennes First Story år 2007. www.firststory.org.uk