Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

WANÅS 2001

Wanås 2001 är ett annorlunda år med tillbakablick på utställningarna 1987-2000. Samtidigt pågår ny aktivitet med unga konstnärer som visar verk i en ny lokal. År 2001 ger kunskap om samtidskonsten under de två senaste decennierna genom att många av de konstnärer som ställt ut på Wanås återkommer.

Konsten speglar förändringen från monumental skulptur till idébaserade installationer. Gamla installationer byggs upp igen och ger möjlighet till återseende medan några av konstnärerna återkommer och gör nya verk. Utställda skisser och modeller illustrerar den skapande processen. 

MAGASINET: Ernst Billgren, Barbro Bäckström, Gun Gordillo, Jan Håfström, Marie – Jo Lafontaine, Matthew McCaslin, Kirsten Mosher, Roxy Paine, Sissel Toolas, Susan Weil och Robert Wilson.

PARKEN: Curt Asker, Donald Baechler, Antony Gormley, Jene Highstein, Katrine Helmersson, Carl Magnus, Tomas Nordberg, Christian Partos, Håkan Rehnberg, Ann-Sofi Sidén,  Anne Thulin samt ett 20-tal permanenta verk inklusive Dan Grahams glaspaviljong Two Different Anamorphic Surfaces uppfört i samarbete med Kulturbro 2000.

Samtidigt med denna retrospektiva utställning utkommer en ny bok Konsten på Wanås om utställningarna 1994-2000 med text av Marika Wachtmeister samt Ralph Edenheim, Sune Nordgren och Gregory Volk.

Unga samtida 
I ett samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Wanås har Gertrud Sandqvist valt sex unga konstnärer till en utställning som visar vitaliteten hos ung samtida konst idag. Dessa konstnärer arbetar i skilda medier och skapar egna bildvärldar: Jonas Dahlberg, Lisa Jeannin, Magnus Ottertun, Petter Pettersson, Astrid Svangren och Johan Svensson.