Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Rafael Gomezbarros till Wanås Konst 2016

Rafael Gomezbarros konstnärskap har en stark social och politisk koppling som synliggör de försvunna i migrationen spår. Gomezbarros (f. 1972, Santa Marta, Colombia) är verksam i Bogota och har gjort uppmärksammade utställningar runt om i världen. Utställningen på Wanås Konst blir hans första i Sverige. Utställningsperiod: 15 maj - 6 november, 2016.Rafael Gomezbarros, Casa Tomada (House Taken), 2016. Courtesy the artist. Photo Mattias Givell

Rafael Gómezbarroz, ant workshop with Kviingeskolan, 2016 Photo Mattias Givell

Rafael Gomezbarros, Casa Tomada (House Taken), 2016. Courtesy the artist. Photo Mattias Givell

Rafael Gómezbarros at Wanås, 2016. Courtesy the artist Photo Mattias Givell


Rafael Gomezbarros (f. 1972, Santa Marta, Colombia) introduceras för första gången för en svensk publik. På konsthallens och Wanås slotts fasader installeras Casa Tomada (Intaget hus) ett verk som består av 300 halvmeterstora skulpturer av myror. För konstnären är myrorna en symbol för den strävsamma och hårt arbetande migranten, för förflyttningar över världen och för samhällsbyggande. Myrans kropp har formen av kranier och påminner om hur migration är kopplad till fara och död och den brutala verkligheten i konstnärens hemland. Som en följd av långvariga krig och konflikter har Colombia idag miljoner internflyktingar.

Sedan 2008 har Gomezbarros installerat sina hundratals myror på offentliga byggnader i Colombia, men han visar när de ställs ut på andra platser i världen att de bär på en berättelse som sträcker sig utanför landets gränser och berör oss alla. Den globala migranten väver samman den ena platsen med den andra, det lokala med resten av världen – Bromölla med Bogotá. Krig, urbanisering och ekonomisk ojämlikhet – bakgrundsorsakerna till människans förflyttningar i världen liknar varandra. Casa Tomada tar plats i ett globalt, dagsaktuellt sammanhang. Hela världen ryms i Gomezbarros myror. I konsthallen finns en utställning med fotografier som dokumenterar Casa Tomada på olika byggnader runtom i världen och en även en workshop för som kommer att vara öppen under utställningen.

Gomezbarros är verksam i Bogotá och har gjort en mängd uppmärksammade utställningar internationellt däribland större installationer på Saatchi Gallery, London, Bienal del fin del Mundo, Mar del Plata/Valparaiso, Offenes Kulturhaus/Center for Contemporary Art, Linz, 11Bienal De La Habana, Havanna Cuba, 1Trienal Del Caribe, Museo de Arte contemporáneo, Dominikanska Republiken, samt ett flertal utställningar på museer och gallerier i Colombia såsom Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Museo de la Aduana, Barranquilla, Museo Bolivariano Arte Contemporáneo, Santa Marta, Museo de Arte del Tolima, Tolima. Hösten 2014 visade SVT Kobra ett uppmärksammat inslag om Gomezbarros.


Utställningsperiod: 15 maj – 6 november 2016.