Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

John-E Franzén och Slow Art Day på Wanås Konst

Konstrundan blir Konstapril på Wanås Konst  2015! Möt John-E Franzén – en legendar i svensk konst. Sviten Besökarna premiärvisas i Skåne. Wanås Konst smygstartar säsongen med en utställning av John-E Franzén i samband med ÖSKGs Konstrunda. Under Konstrundan håller Café och Shop öppet samtliga dagar och det är fri entré till både konsthallen och skulpturparken. Öppet dagligen 3 – 12 april samt helger i april. Vernissage fredag 3 april kl. 11 – 16. Lördag 11 april är det Slow Art Day på Wanås – upplev konsten långsamt!

John-E Franzén, Besökaren #3, 2009-2012. Foto Carl Henric Tillberg

John-E Franzén, Besökaren #5, 2009-2012. Foto Carl Henric Tillberg

John-E Franzén, Besökaren #4, 2009-2012. Foto Carl Henric Tillberg

John-E Franzén, Besökaren #6, 2009-2012. Foto Carl Henric Tillberg

John-E Franzén i sin ateljé våren 2015. Foto Wanås Konst

Vad jag bor har en viss betydelse. Min berättelse är något av en nomadhistoria och upplevelser intimt förknippade med de platser jag levt på har format min konstnärliga utveckling. Skåne och Österlen har haft en särskild dragningskraft. Kanske för att ljuset där vissa dagar påminner om det i södra Kalifornien. (John-E Franzén)

Den svenska konstnären John-Erik Franzén (född 1942) har målat sig in i svensk konsthistoria. Han studerade på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm på 60-talet och var själv verksam som professor på den senare.  Efter utbildningen bodde han några år i USA och motiv från den tiden återkommer fortfarande i hans konst. Sedan 1989 är han ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna. Franzén mest kända målning har titeln Hells Angels of California, United States of America ingår i Moderna Museets samling och tillkom under en 3-årsperiod 1966-69. I målningen och fortsatt arbetade han i popkonstens tradition med vardagliga motiv och med starkt intresse för subkulturer. Franzén har också arbetat mycket med porträtt. Ett annat välkänt verk är det officiella porträttet av kungafamiljen från 1984-1985 som hänger på Gripsholms slott.

På Wanås är Besökarna i fokus. Det är en serie som omfattar 6 målningar som bara visats en gång tidigare i Sverige.  I Franzéns konstnärskap kombineras dramatiska motiv där mycket pågår – bilträffar, människor är samlade – med motiv präglade av stillhet. I de senaste konstverken närmar sig Franzéns betraktelser religiösa motiv. Det snötäckta landskapet på Österlen, en gyllene bil och rinnande vatten, är några motiv som tillsammans skapar en känsla av att i det igenkännbara kan det fantastiska hända och det mirakulösa vara nära. Likt Hells Angels of California, United States of America har målningarna tillkommit under flera år. Franzén intresserar sig för klassiska måleriska tekniker och arbetar noggrant och tidsödande. Han varierar sig i sitt arbete och använder olika tekniker både inom måleriet och inom grafiken. Den senaste tiden har inte bara det omgivande landskapet blivit del av konstnärens motiv utan också det som finns alldeles nära i ateljén. I konsthallen på Wanås kan vi följa detta pågående arbete med föremål från ateljén som flyttar in i utställningsrummet.

Slow Art Day på Wanås Konst
Lördag 11 april är det Slow Art Day på Wanås. Låt konsten ta tid! Sänk tempot, upplev konsten i Skulpturparken på Wanås långsamt och träffa andra för ett samtal. Om Slow Art Day www.slowartday.com