Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

DUBBLERING – EN UTSTÄLLNING PÅ WANÅS OCH EN STÖDAUKTION ON-LINE PÅ ”PADDLE8”

Dubblering - en höstutställning på Wanås Konst curerad av Elisabeth Millqvist och Michael Storåkers. Dubblering är också en stödauktion på ”Paddle8” för Ideella Stiftelsen Wanås Utställningar och dess konst- och ungdomsverksamhet.

Karin Mamma Andersson, Observance, 2015.
Alex Da Corte, Sweetheart from Venezuela, 2015
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Waterfall Variation (Choir), 2015
Jacob Felländer, Lighter fluids in my veins, 2014
Jens Fänge, Play within a play, 2012
Charlotte Gyllenhammar, Human load # S1, 2014
Klara Kristalova, Fjäderdräkt, 2013
Austin Lee, The Kiss, 2015
Karl Norin, Grimm white shark, 2015
Ylva Ogland, Untitled, 2007–2015
Fredrik Söderberg, Meditation 53, 2013
Jim Thorell, xanax reef house, 2015
Fredrik Værslev, Garden Painting, 2013
Jenny Holzer, All things are delicately interconnected, 2015

Utställningen samlar några av samtidens främsta konstnärskap

Temat ”dubblering” är inspirerat av platsens olika epoker, mötet mellan det samtida och det förgångna, den befintliga arkitekturen med symmetriskt dubblerade byggnader. I konsthallen möter vi några av Sveriges främsta samtida och  internationella konstnärskap. Utställningen samlar konstverk som motivmässigt, likt en poetisk fantasi, omfattar ordets olika innebörder från diptyk till konstverk som utgår från betydelser som dubbelexponering och dubbelgångare, men också duplicering – eko, kopia och spegling. Inlånade konstverk samsas med konst skapad specifikt för utställningen i konsthallen. Utställningen väver också in permanenta konstverk i samlingen i parken.

Utställningsperiod: 3 oktober – 1 november 2015.


Stödauktionen i samarbete med ”Paddle8”

Wanås Konst vill ge konstnärer möjlighet att skapa nya verk, utveckla samlingen i parken och bevara de befintliga konstverken. Wanås Konst producerar och presenterar konst som når många. Vi vill ta avstamp inför framtiden och med insamlingen också skapa förutsättningar för pedagogisk verksamhet året runt. On-line auktionen är startskottet för en jubileumsinsamling.
24 september – 8 oktober 2015.
Till on-line auktionen på ”Paddle8”

Bakgrund

Den första utställningskatalogen från 1987 har titeln 25 skulptörer i Wanås slottspark. Sedan dess har en av världens ledande skulpturparker för samtidskonst vuxit och utvecklats. Över 250 konstnärer har ställt ut och det finns idag 53 permanenta konstverk att upptäcka i parken året runt. Årligen öppnar nya utställningar och konstnärer skapar nya konstverk utomhus och i konsthallen. 60 000 besökare möter konsten varje år och 6 000 barn och unga tar aktivt del i visningar och workshoppar. Sedan 1995 drivs verksamheten av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar och arbetar idag under namnet Wanås Konst.

Konstnärer i utställningen och auktionen:

 • Karin Mamma Andersson
 • Alex Da Corte
 • Nathalie Djurberg & Hans Berg
 • Jacob Felländer
 • Jens Fänge
 • Charlotte Gyllenhammar
 • Jenny Holzer
 • Klara Kristalova
 • Austin Lee
 • Karl Norin
 • Ylva Ogland
 • Fredrik Söderberg
 • Jim Thorell
 • Fredrik Værslev