Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000


BARRIÄRER– SAMTIDA SYDAFRIKA

Med Igshaan Adams, Kudzanai Chiurai, Hannelie Coetzee, Nandipha Mntambo, Mary Sibande och James Webb.

Årets stora utställning på Wanås är Barriärer – Samtida Sydafrika. Utställningen samlar sex konstnärer verksamma i Sydafrika, en aktiv scen dit många konstnärer från olika länder söker sig. Barriärer spärrar, hindrar och begränsar. De är något att kämpa mot att övervinna men de ger också skydd och värn. I nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken på Wanås Konst och i en filmsvit, återkommer den mänskliga kroppen i olika former.

Invigning och vernissage söndag 17 maj, 2015. Välkomna!


Igshaan Adams, I Am You, 2015. Photo Wanås Konst
Kudzanai Chiurai, installation at Wanås Konst, 2015. Photo Wanås Konst
Hannelie Coetzee, Ou sog tussen bome / Old sow between trees, 2015. Photo Wanås Konst
Nandipha Mntambo, Enticed Contemplation, 2015. Photo Wanås Konst
Nandipha Mntambo, Sengifikile, 2009. Photo Wanås Konst
Mary Sibande, Let slip the dogs of war, 2015. Photo Wanås Konst
James Webb, Prayer (Malmö), 2015. Photo Wanås Konst


Årets stora utställning på Wanås Konst Barriärer och är ett nedslag i det samtida Sydafrika. Utställningen visar sex konstnärer som är aktiva i Sydafrika, en konstscen som drar till sig unga konstnärer från många olika länder. Konstnärerna knyter an till Wanås i materialval och genom samarbeten och historiska referenser. Utställningens titel tar fasta på gränstänkande. Barriärer spärrar, hindrar och begränsar men de ger också skydd och värn. I Barriärer presenteras individuella betraktelser i form av nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken, och i en stark filmtrilogi från de senaste åren av Kudzanai Chiurai. Kroppen – en röst, en figur eller till och med konstnären själv – är en återkommande utgångspunkt. En ljudinstallation av James Webb samlar olika böner och blir på så sätt ett porträtt av staden Malmö: vi ser ingen utan får föreställa oss personerna som rösterna tillhör. I Nandipha Mntambos verk växlar skulpturen mellan att vara kropp och arkitektur, och även Igshaan Adams svarta diabasskulptur rör sig mellan abstraktion och figuration. Vi möter blandningar, gränsfall och, såsom i fabeln, djur som ställföreträdare för människor. Ett storskaligt verk av Hannelie Coetzee tar fasta på vildsvinet, ett djur som utmanar möjligheterna till samexistens. Mary Sibande har skapat vad som tycks vara en utmanande levande tablå: en skulpturgrupp i form av hundar och gamar som omger en kvinnlig härförare, som försetts med konstnärens drag. En av porträttets traditionella funktioner är att fånga yttre likhet och få oss att minnas. I utställningen återkommer kroppen för de uttrycksmöjligheter den ger. Vilken plats är min kropp? Kroppen är en plats för konflikt där gränsdragningar markeras.

Utställningsperiod: 17 maj – 1 november 2015