Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

IMAGINE ART IN NATURE – Stiftelsen Wanås Utställningar 

House of Sweden, Washington D.C.
25 september 2014 – 25 februari 2015
Curator – Marika Wachtmeister, grundare av Stiftelsen Wanås Utställningar, i samarbete med House of Sweden

Med: Brian Conley (USA) Jacob Dahlgren (SE), Charlotte Gyllenhammar (SE), Corin Hewitt (USA), Malin Holmberg (SE), Jenny Holzer (USA), Jan Håfström (SE), Maya Lin (USA), Roxy Paine (USA), Martin Puryear (USA), Ann-Sofi Sidén (SE), David Svensson (SE), Anne Thulin (SE) mfl.

Besöksinformation House of Sweden

Anne Thulin, Double Dribble, 2010. Photo: Anders Norrsell
Ann-Sofi Sidén, Fideicommissum, 2000. Photo: Anders Norrsell
Martin Puryear, Meditation in a Beech Wood, 1996. Photo: Anders Norrsell

Wanås är en plats i världen där historia, konst och natur möts. Sedan 1987 visas internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Varje år bjuds internationella konstnärer in för att skapa konst i Parken, byggnader och i Konsthallen. Idag består Stiftelsen Wanås Utställningars permanenta samling i Parken av över 50 verk av välkända konstnärer som Marina Abramović, Charlotte Gyllenhammar, Jacob Dahlgren, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Per Kirkeby, Maya Lin, Ann-Sofi Sidén, och Robert Wilson. Utställningen Imagine Art in Nature på House of Sweden, Washington, D.C., ger en bild av visionen på Wanås och den unika upplevelsen av mötet med konsten i naturen bortom museets vita väggar.

Imagine Art in Nature är inte bara titeln på utställningen, utan även på boken som utkom till Wanås 25-årsjubileum 2012. Titeln beskriver även den för Wanås typiska arbetsprocessen som alltid börjar med konstnärens idé och slutar med att det omöjliga blir möjlig verklighet. Välkända platsspecifika installationer på Wanås som Anne Thulins Double Dribble visas i en ny version särskilt gjord för House of Sweden. Verket består av tre stora röda bollar som genom den lekfulla placeringen och den oväntade skalan gör att upplevelsen av rummet förändras. I Alfred Nobel Hall visas David Svenssons färgglada Illuminators, 2003, som subtilt lyser upp och omvandlar det stora mörka rummet i House of Sweden. 

I utställningen ingår även ett antal filmverk, modeller och skisser. Washingtonbaserade konstnären Maya Lin har gjort det största verket på Wanås, en 500 meter lång teckning i form av en ringlande jordvall, Eleven Minute Line, 2004. Verket, som är placerat i en kohage är synligt på Google Maps. Samexistensen med gården på Wanås kommer tydligt fram i filmen som dokumenterar hur Lins verk byggs upp. Förutom filmen visas även modeller och teckningar, samt Unchopping a Tree, 2009, en ekologisk kommentar i form av ett videoverk. Ett annat omfattande verk är Ann Hamiltons lignum, 2002, som intar de fem våningarna i ett sädesmagasin från 1823. Hela processen med att skapa lignum kan följas i en film som dokumenterar verkets tillkomst. Videon Head Lake Piss Down, 2000, av Ann-Sofi Sidén följer hur hennes skulptur Fideicommissum, 2000, installerades. Sidéns bronsfontän i form av en fridfullt hukande kvinna, är ett av Parkens mest uppskattade verk.  

Utställningens filmer visar processen av att skapa nya konstverk för platsen. Den stora skalan och konstverkens integration i naturen framkommer i en serie fotografier av Anders Norrsell. Den kreativa processen utforskas även i utställningens Wunderkammer – ett samtida kuriosakabinett som påminner om en överbelamrad ateljé. Foton, modeller, multiplar och skisser fyller rummet och framhäver den kreativa arbetsprocessen på Wanås. Utställningen är genomförd med stöd av Statens kulturråd, privatpersoner och Swanson's Travel AB.

Mediakontakt