Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Carl Fredrik Reuterswärd (Sverige, f. 1934) – Interlettre (1984-85)

”Reuterswärds mellanbokstäver är den bakvända sidan av något, dess skugga eller spöklika bifigurer.” skrev Susan Sontag 1983. I olika tekniker har han återkommit till det osedda alfabetet. Genom en donation av konstnären tar svensk konsthistoria plats i parken i form av tolv skulpturer av mellanrumsformer.

I skulpturerna Interlettre, som just betyder mellanbokstäver, utforskar han formerna mellan bokstäverna – det mellanrum som vi normalt inte ser när vi läser en text. Som ofta i hans gör han vardagliga bruksföremål poetiska – i detta fall bokstäver och siffror.

Carl Fredrik Reuterswärd, Interlettre, 1984-85, Wanås Konst. Photo: Wanås Konst.
Carl Fredrik Reuterswärd, in the garden at family Reuterswärd, 2004. Photo: Lars Saldert.
Carl Fredrik Reuterswärd, Interlettre, 1984-85, Wanås Konst. Photo: Wanås Konst

Kopplingen mellan konst och bokstävernas utformning går dels tillbaka till handskrivna manuskript skapade i medeltidens kloster, dels till konstnärens egen verksamhet som poet. I manuskripten utformades inledningsbokstäverna till små konstverk och ”fantastiska alfabet” skapades med figurer, byggnader och växter. Reuterswärd tar fasta på de bulliga och svällande formerna mellan det synliga alfabetets raka linjer. Eller som Susan Sontag skrev i ”Det osedda alfabetet” 1984: ”Mellanbokstäver är för det mesta bål och torso.” Genom att få oss att se det osynliga mellanrummet påtalar han även behovet av balans mellan olika element i världen, utan mellanbokstav är ingen bokstav möjlig.

Carl Fredrik Reuterswärd, även känd som CFR, är konstnär, poet och författare och tidigare professor vid Kungliga konsthögskolan. Han är konstnären bakom skulpturen Non-Violence som står uppställd på många platser i världen, bland annat i Malmö och vid FN i New York. Skulpturen, en revolver med en knut på pipan, kom till efter mordet på John Lennon 1980. Reuterswärd, ibland kallad nydadaist, arbetar ofta med ord och ordlekar, humor och bildkombinationer som skapar oväntade betydelser. Hans verk finns flera stora offentliga samlingar som Moderna Museet Stockholm, Centre Pompidou, Paris, Museum Sprengel, Hannover.

Reuterswärds tolv skulpturer i sviten Interlettre undersöker språk och bokstav. Andra konstnärer i parkens samling som utforskar och använder sig av språket är Jenny Holzer, Sarah Schwartz och Yoko Ono men även Janet Cardiff och Marianne Lindberg De Geer i sina ljudverk.