Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Barnboken 2014 – Martina Lowden (Sverige, f. 1983) och Klara Kristalova (Tjeckoslovakien, f. 1967)

Det surrar och insekter tar sig ett bett i Martina Lowdens text med bilder i flödig tusch och grå blyerts av Klara Kristalova. Bilderna ur boken letar sig även ut och blir tredimensionella skulpturer att upptäcka i parken. Boken är ett fantastisk ordringlande och bildmyllande äventyr i rim och på vers med texter som kan läsas i följd eller fristående. 

"Min ambition har varit att kombinera narrativ kontinuitet med stilistisk variation – det vill säga, en text som genom sin berättelse är mer sammanhållen än en samling sånger men mindre formmässigt enhetlig än en typisk saga." (Martina Lowden)

Utgångspunkten för Wanås Konsts barnböcker är upplevelsen av naturen och konsten i verkligheten och fantasin. Med bilder av samtida konstnärer och text av tongivande skribenter är samarbetet ett årligt experiment i ord och bild.

Klara Kristalova, Applehead, 2009. Photo: Wanås Konst

Klara Kristalova and Martina Lowden at Wanås, 2013. Photo: Wanås Konst.
Klara Kristalova, Wanås Konst’s children’s book 2014, 2013. Photo: Carl Henrik Tillberg.

Ett litet smakprov på årets barnbok:

Men varför skulle någon väl vilja bli en sten?
Vad gör man utan armar, 
händer, fötter eller ben? 
Vad gör man utan fingrar, 
mage, hjärta eller hals?
Precis, det är poängen: 
man gör just inget alls.   


Små och stora, grå och ädla, 
skrovliga och släta:
stenar måste inte lyda,
sova eller äta. 


De ligger stensäkra och ser
på världen runtomkring. 
De måste inget säga. 
De måste ingenting.  


Text av Martina Lowden för Wanås Konst 2014