Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Återblick 2014 – Graf Spee

Återblick 2014 – Unvergessen (Graf Spee III) av Jan Håfström (Sverige, f. 1937), Juan Pedro Fabra Guemberena (Sverige och Uruguay, f. 1971), Carl Michael von Hausswolff, (Sverige, f. 1956). År 2007 skapade konstnärstrion installationen Graf Spee på Wanås Konst med utgångspunkt i berättelsen om det tyska fickslagskeppet Admiral Graf Spee, som 1939 sänktes utanför Uruguay. Nu har de följt historien till havets botten. Tillsammans har de gjort en resa till Montevideo för att känna berättelsen med kroppen, möta varandra och sig själva. Med utgångspunkt både i verket Graf Spee och i berättelsen har konstnärstrion skapat utställningen Unvergessen (Graf Spee III) i Konsthallen. Titeln betyder oförglömlig.


Unvergessen (Graf Spee III) with Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena and Michael von Hausswolff, 2014. Photo: Wanås Konst
Unvergessen (Graf Spee III) with Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena and Michael von Hausswolff, 2014. Photo: Wanås Konst
Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena and Michael von Hausswolff, Montevideo, Uruguay, 2013. Photo: Daniel Villar.
Unvergessen (Graf Spee III) with Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena and Michael von Hausswolff, 2014. Photo: Wanås Konst
Unvergessen (Graf Spee III) with Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena and Michael von Hausswolff, 2014. Photo: Wanås Konst

”För några år sedan berättade Juan Pedro för mig att hans morfar Francisco Guemberena bevittnat händelsen. Det som grep antifascisten Francisco Guemberena var matrosernas ungdom. Att dessa unga döda aldrig varit fiender utan offer för ett brutalt politiskt system.”(Jan Håfström)
Det tyska fickslagskeppet Admiral Graf Spee sänktes 1939 av sin besättning utanför Montevideo i Uruguay. Fartyget hade allvarliga skador efter ett sjöslag med brittiska och nyazeeländska skepp några dagar tidigare. Internationell rätt gav dem endast 72 timmar i hamn för reparationer. Det var för kort tid för nödvändiga reparationer och därför sänktes skeppet av sin befälhavare Hans Langsdorff som några dagar senare tog livet av sig. 

Unvergessen består av ett antal installationer i Konsthallen i olika tekniker; filmer, ljudverk, och installationer med objekt och målningar. I Unvergessen ger konstnärerna olika tolkningar som i sig korsbefruktar berättelsen. Trots drag av mystik är Unvergessen en berättelse om medmänsklighet, liv och död. 

Egentligen tog allt sin början 1991 då Jan Håfström gjorde installationen Den spanska armadan i ett magasin på Wanås Konst. Verket byggdes upp av mängder av fönster och dörrar som konstnären funnit på platsen. Förlust, död och berättelser om havet har ofta funnits med i Håfströms konst. 2007 skapade han tillsammans med Juan Pedro Fabra Guemberena och Carl Michael von Hausswolff en permanent version av verket som fick titeln Graf Spee. Även i detta verk ingår fönster och dörrar från platsen, elektronisk musik av von Hausswolff och en film som Fabra Guemberena spelat in på den kyrkogård i Montevideo där omkomna matroser begravts. Graf Spee ingår i den permanenta samlingen och visas i Östra logen. 

Konstnärerna fördjupar och förtätar i en ny utställning om både sammanträffande, katastrofer, dödskallar, historia och vår tid. Utställningen Unvergessen (Graf Spee III) omfattar nya och gamla konstverk och intar Konsthallen med installationer, filmer, objekt och målningar. Återblick är en serie utställningar i Konsthallen som aktiverar den permanenta samlingen. Vi får se mer av ett konstnärskap som är representerat på Wanås Konst och konstnärerna möter och utvecklar sina verk. Tidigare har Charlotte Gyllenhammmar (2011) och Sissel Tolaas (2012) gjort återblickar.