Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

LYCKA PÅ ALLVAR! (Förord i Wanås Konst Guide 2013)

All konst är egentligen interaktiv och söker engagemang. Trots det vill vi understryka hur centralt arbetet med åskådarna som aktiva deltagare i konsten är i utställningsprogrammet. Om utställningssäsongen 2013 går det till och med att säga att förhålla sig passivt inte är ett alternativ. Med det som bakgrund presenteras årets medverkande konstnärer övervägande genom intervjuer i guiden, för att ge utrymme för frågor, reflektioner och spontana kommentarer. Wanås Konsts engagemang i konstnärer som redan har verk i Parken, ett återkommande inslag under titeln Återblick, lyfts också fram i form av dialog på plats med visningar. Under året ges möjlighet att möta några av konstnärerna på Wanås, de ser tillbaka på sina konstverk och berättar om sina konstnärskap idag.

Årets medverkande har skilda ingångar till platsen, men ord är återkommande. Med nedskrivna, tillverkade, uppspikade ord skapar konstnärerna dialog, bjuder in till lek och eftertanke. Jason Diakité och Maria Bajt har utan att tveka tagit sig an en ny berättelse om Parken och platsen riktad till barn. Texten kan läsas i boken, lyssnas på i Konsthallen och vi kan förlora oss i bilderna. Marilá Dardots ord av keramik placerade på gräsmattan kan vi använda och göra till nya meningar. I Parken finns sedan tidigare text, från enstaka ord till Yoko Onos instruktioner och Jenny Holzers påståenden – alla utgör de olika sätt att kommunicera.

Jeppe Hein placerar frågan "Vad är lycka för dig?" två meter hög, vid infartsvägen. I hans utställning ingår tidigare och nya verk och han gör om Konsthallen till workshop. Med titeln Ett leende till dig är utställningen del av ett större projekt med fokus på lycka. I samarbete med Bonniers Konsthall sprids frågor om lycka i en serie annonser i stora dagstidningar, på Facebook, och affischer på stan. Vi uppmuntras svara och responsen blir del av utställningarna, en ny publikation och fortsatt arbete med ämnet.

Kommentarer som ”lycka är ju inte något nytt!”, har dykt upp under arbetet med hans omfattande projekt. Nej, som ämne behandlas lycka livligt redan 500 f.Kr. av personer som Sokrates, Buddha och Konfucius. Hur förhålla sig till detta ämne? Moraliskt – för största möjliga lycka åt största möjliga antal – eller göra lyckokalkyler? Den senare metoden har utvecklats mer än tankarna kring lycka, som oavsett datum ter sig välbekanta. Medan mindre vetenskapliga femstegsmetoder om hur vi ska finna lycka, eller noggrant utförda beräkningar att det lyckligaste folket är danskar, kan upplevas förminskande är det överväldigande att Bhutan inte har ett BNP utan ett GNH – Gross National Happiness Index. Innan man ens väljer att ta del av vilka för- och nackdelar det innebär är det svindlande att göra tankesprånget och fundera över andra möjliga vägar. För det är lätt att konstatera att ekonomisk tillväxt i sig inte ger tillfredställelse.

I år visas filmen Xilitla av Melanie Smith i samarbete med Rafael Ortega. Filmen är en icke-linjär berättelse som skildrar en skulpturpark i Mexiko formad av poeten Edward James från 1960 till 1984. Några år senare påbörjades utställningarna på Wanås. Även om James har lämnat efter sig en surrealistisk vision i en tropisk regnskog finns det paralleller i upplevelsen av platserna. De är avlägset belägna och natur i kombination med konst gör känslan av förgänglighet starkt närvarande. Fastän det vore smidigt att ha ett tema som presenterade säsongen har de olika utställningarna aldrig passat för det. Utbytet mellan platser, konstverk och besökare är det intressanta.


För att ni deltar på olika sätt, från konstverk till grammatik, inom olika områden av verksamheten, vill vi uttrycka ett stort TACK, först och främst till konstnärerna, deras team, Bonniers konsthall för att ha varit en viktig samarbetspartner och under året även Kristianstad konsthall, Skissernas museum och Svenska institutet i Paris. Med ett enda ord hoppas vi kunna uttrycka hur mycket vi uppskattar ert engagemang.

Poetens Xilitla slumrar, men på Wanås pågår oerhörd aktivitet av personalstyrkan, för att utställningar och program ska komma på plats. Verksamheten möjliggörs med offentligt stöd från Region Skåne, Statens kulturråd och Östra Göinge kommun. Företag, privata bidragsgivare och stiftelser gör specifika projekt till verklighet genom generösa bidrag. Engagemanget från Wanås Gods AB och Marika och CG Wachtmeister , liksom från Kristina och Baltzar Wachtmeister, är en förutsättning och skapar en unik plats. Vi vill även tacka styrelsen för dess åtagande och uppmuntran. I år vill vi särskilt nämna Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse som ger Wanås Konst förutsättningarna att ta ett stort kliv vad gäller tillgänglighet i dialog med barn och unga i ett nytt projekt. Med deras stöd utvecklas och utökas det ständigt pågående samtalet om konst, genom det talade ordet likaväl som på teckenspråk eller med brailleskrift.

Elisabeth Millqvist och Mattias Givell
Verksamhetschefer
Wanås, april 2013