Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

WANÅS KONST 2016 – TRE KONSTNÄRSKAP SPEGLAR VÅR SAMTID

Konstnärsduon Nathalie Djurberg & Hans Berg (Sverige) intar tillsammans med Rafael Gomezbarros (Colombia) skulpturparken, konsthallen och byggnaderna på Wanås. De speglar vår samtid och rör sig mellan dröm och mardröm, inre förflyttningar och migration. Djurberg & Berg förför och förskräcker, och blandar begär och fantasi. I konsthallen premiärvisar de ett nytt filmverk, stop motion animationen Worship, 2016, och de låter även sin unika bildvärld ta plats i bokskogen när de för första gången visar en större skulpturgrupp utomhus. För första gången installeras ett verk på fasaderna på 1500-talsslottet Wanås och på konsthallen när Gomezbarros installation Casa Tomada som består av 100-tals gigantiska myror tar plats i skulpturparken. Han utgår från hemlandets samtidshistoria för att berätta om en våldsam verklighet. I konsthallen visar Per Kirkeby (Danmark), helt nya monotypier ur sviten Søndagsbilleder samt målningar och skulpturer från 1981 – 2016. LÄS MER

WANÅS KONST 2015 – BARRIÄRER – SAMTIDA SYDAFRIKA

Årets stora utställning på Wanås är Barriärer – Samtida Sydafrika. Utställningen samlar sex konstnärer verksamma i Sydafrika, en aktiv scen dit många konstnärer från olika länder söker sig. Barriärer spärrar, hindrar och begränsar. De är något att kämpa mot att övervinna men de ger också skydd och värn. I nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken på Wanås Konst och i en filmsvit, återkommer den mänskliga kroppen i olika former. LÄS MER

WANÅS KONST 2014 – DANSA SKULPTUR!

Skulptur och dans, död och förvandling–nordisk och internationell samtidskonst på Wanås Konst 2014, ny utställningssäsong 18 maj–2 november

På gång: Föreställningar och workshops

Skulptur, dans och koreografi möts när konstnärerna bygger bland trädtopparna, gör rum för dans och skulpturer som kräver medverkan och samarbete.  Dance Me samlar en grupp internationellt uppmärksammade konstnärer, många visas för första gången i Sverige. Mellan bokpärmar och i Parken finns en saga signerad Martina Lowden och Klara Kristalova och osynliga mellanrum blir skulptur i Carl Fredrik Reuterswärds verk. I Konsthallen följer tre generationer konstnärer en berättelse de inte kunnat glömma i en utställning av Jan Håfström, Juan Pedro Fabra Guemberena och Carl Michael von Hausswolff. Årets utställningar bygger högt, tar plats och utmanar – hur är vår vardag koreograferad? LÄS MER

wanås konst 2013

”Hvad er lykke for dig?” – konstnären Jeppe Heins fråga står i centrum under utställningssäsongen som öppnar 19 maj. Liksom den brasilianska konstnären Marilá Dardot engagerar han besökaren i lekfulla verk på djupaste allvar. Parallellt presenteras 2013 års barnbok som är musikern Jason Diakités författarpremiär. Hans berättelse bland, träd, konst och kor vävs samman med konstnären Maria Bajts täta bildvärld. Barnboksprojektet presenteras även som en utställning i Konsthallen. Under hela säsongen löper årets Återblick – ett rikt program med film av och guidade visningar med konstnärer bakom de permanenta konstverken i Parken. I filmrummet visas Xilitla, en film av Melanie Smith i samarbete med Rafael Ortega om en surrealistisk trädgård i den tropiska regnskogen. LÄS MER

WANÅS KONST 2012

Ett händelseladdat 2012 — konsten på Wanås firar 25 år med ett fyrverkeri av projekt och program som blickar framåt, tillbaka och inåt. Konsten 2012 luktar, blir en labyrint och hänger ovanför våra huvuden. Ett helt nytt rum för konstfilm öppnar och genuin halmslöjd krockas med formgivare och konstnärers experimentlusta i projektet Farmer’s Gold. Årets barnbok kikar nära med förföriska bilder av naturens växtlighet, rester och spår. LÄS MER

WANÅS KONST 2011

2011 öppnar Wanås Konst stort med fem parallella utställningar under ny ledning av Elisabeth Millqvist och Mattitas Givell. Det blir en livlig säsong med nya verk   skulpturparken av Yoko Ono och Jacob Dahlgren. Samtidigt aktiveras samlingen i Parken genom en djupdykning  i Charlotte Gyllenhammars konstnärskap och en nyproducerad guide till samlingen. Helt nya grepp på Wanås är en  barnboksserie som har premiär och en designintervention i Wanås cafébyggnad. LÄS MER

WANÅS 2010

Under 2010 präglas Wanås av såväl fördjupning som förnyelse. Konstnärerna Roxy Paine, Ann-Sofi Sidén och Anne Thulin, som tidigt i sina karriärer ställde ut på Wanås, återkommer 2010. En livlig dialog har förts under flera års tid och nu förverkligas konstnärernas omfattande projekt. 17 unga konstnärer visar nya verk inom projektetEn Annan Väg ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Stiftelsen. LÄS MER

Wanås 2009: Footprints

Utställningen WANÅS 2009: Footprints berör människans relation till naturen. Inom den internationella konstvärlden finns idag ett stort intresse för frågor om exempelvis ekologisk hållbarhet, ekosystem och global uppvärmning. Dessa ämnen har blivit en del av vår vardag och behandlas av konstnärer utifrån såväl personliga som ekonomiska, politiska och sociala utgångspunkter. Gemensamt för de medverkande. LÄS MER

WANÅS 2008: Förlust

Stiftelsen Wanås Utställningar genomför 2008 ett tematiskt projekt kring minnets betydelse. Utgångspunkten blir Förlust, en internationell grupputställning med nyproducerade såväl som redan existerande verk. Dessutom presenteras tävlingsförslag till Raoul Wallenbergs torg i Stockholm samt ett seminarium om samtida minnesmärken. LÄS MER

WANÅS 2007: 20-årsjubileum

Wanås Utställningar firar 20-årsjubileum. Under dessa år har konstnärer som främst arbetar med platsspecifika installationer bjudits in. Skulpturbegreppet har undersökts och utmanats. Som alltid, sedan 1987, står det tredimensionella uttrycket i centrum på Wanås. LÄS MER

WANÅS 2006: Insight Out

Utgångspunkten i Insight Out är två inriktningar i Stiftelsen Wanås Utställningars verksamhet; konstnärer verksamma i USA och konstnärer på väg mot etablerade konstnärskap. Insight Out tar fasta på båda dessa stråk då utställningen är inriktad på nyproducerade verk av en ny generation amerikanska konstnärer. Insight Out fortsätter dialogen med den amerikanska konstscenen ett decennium efter utställningen Wanås. LÄS MER

WANÅS 2005: Samtida skulptur i Norden 1980-2005

I den nyrenoverade utställningslokalen Stallet, visas samtida skulptur från Norden. I den 700 kvadratmeter stora utställningshallen och på den anslutande skulpturgården presenteras verk från de senaste 25 åren. LÄS MER

WANÅS 2004: Maya Lin

Den amerikanska konstnären Maya Lin (född 1959) är inbjuden att ensam ställa ut på Wanås år 2004. Maya Lin är främst känd för skapandet av flera uppmärksammade monument och skulpturer i USA. Som mycket ung student vid Yale University blev hon utvald att uppföra Vietnammonumentet i Washington D.C. (Vietnam Veterans Memorial). Detta minnesmärke över de som stupat under Vietnamkriget. LÄS MER

WANÅS 2003: 4 SVENSKAR

En ny generation svenska konstnärer börjar framträda. Fyra unga svenska konstnärer visar 2003 verk i Parken och i Stallet: Eva Marklund, Kristina Matousch, Nilsmagnus Sköld och David Svensson. Konstnärerna ägnar sig alla åt långsiktiga projekt som är tids- och resurskrävande i en form av undersökande verksamhet. Det gemensamma i dessa fyra konstnärers uttryck är ett intresse för färg, form och teknik, präglat av lekfullhet... LÄS MER

WANÅS 2002: CHARLOTTE GYLLENHAMMAR & ANN HAMILTON

Wanås 2002 innebär en tydlig förändring i jämförelse med 14 års utställningsverksamhet. I motsats till tidigare års grupper av konstnärer som busat i hela anläggning, gör nu två konstnärer större projekt. Tanken är att fördjupa och förstärka  inriktningen på – the site specific – platsbestämda projekt. Ann Hamilton från USA och Charlotte Gyllenhammar från Sverige har valt att på Wanås genomföra två ytterst krävande projekt. LÄS MER

WANÅS 2001: NYSKAPANDE RETRO

WANÅS 2001 är ett annorlunda år med tillbakablick på utställningarna 1987-2000. Samtidigt pågår ny aktivitet med unga konstnärer som visar verk i en ny lokal. År 2001 ger kunskap om samtidskonsten under de två senaste decennierna genom att många av de konstnärer som ställt ut på Wanås återkommer. Konsten speglar förändringen från monumental skulptur till idébaserade installationer. Gamla installationer byggs upp igen. LÄS MER

WANÅS 2000

WANÅS 2000 utgör den tionde internationella utställningen sedan 1987. Det är 2000 – ett år som genom sina tre nollor förpliktar. Ändå är detta inte en utställning som med pukor och trumpeter ropar ut ett nytt sekel. Nej, utställningen är allvarlig. Den pendlar mellan att påminna om vår dödlighet och lekfull respektlöshet. Här viskas memento moris i det gamla Magasinet och i Parken. Reflektion och eftertanke präglar årets. LÄS MER

MALMÖ KONSTMUSEUM BESÖKER WANÅS 1999

1999 blir ett annorlunda år på Wanås. För första gången visas verk ur en annan konstinstitutions samlingar. Därtill slår elever från Sveriges fem konsthögskolor läger i parken.

Parkbänkar 1998

Svenska och internationella konstnärer, formgivare och arkitekter skapar parkbänkar på gränslandet mellan konst och design. Den isolering som har drabbat samtidskonst, arkitektur och design kommer att krossas när dessa parkbänkar / skulpturer / installationer visas i lättillgängliga offentliga platser. Några av konstnärerna har tidigare visat intresse för parkbänkar, andra inte. De flesta av bänkarna produceras i Wanås närområde. LÄS MER

WANÅS 1996: åtta amerikanare

De konstnärer som har bjudits in till Wanås 1996 bor alla i USA, även om USA inte är deras ursprungsland. Utställningen kan ses som en parafras på "Fyra amerikaner" som visades på Moderna museet i Stockholm 1962. De popkonstnärer som då ställde ut i Sverige var ännu inte accepterade i det egna landet. På Wanås finns en tydlig trend bland den nya generationens amerikanska konstnärer. I deras konst finns en tydlig samhällskritik. LÄS MER

WANÅS 1994

Utställningen med fem konstnärer från de nordiska länderna domineras av en både romantik och exklusiv touch. LÄS MER

WANÅS 1992

1992 kännetecknas av lekfullhet och experimenterande. Utställningen med fjorton konstnärer från de nordiska länderna, Tyskland och USA speglar en ny etapp av vanvördnad och ifrågasättande i konsten. Även om det saknas ett specifikt tema finns ett tydligare vetenskapligt uttryckssätt. Flera konstnärer har tagit på sig uppgiften att göra oss medvetna om den verklighet som är vår. De har ägnat sig åt undersökningar. LÄS MER

WANÅS 1991

1991 riktas resurserna och energin på åtta konstnärer: Gene Flores, Gloria Friedmann, Jan Håfström, Milovan Marcovic, Annika Svenbro, Sissel Tolaas, Ulay och Kate Whiteford. Rutinerna har gjorts bättre och det finns mer kunskap om de möjligheter som närområdet kan erbjuda: material, hantverkare och industri. Arbetet förenklas med färre konstnärer men som vanligt finns det ingen brist på kaos, drama, stress eller katastrofer. LÄS MER

WANÅS 1990

Under det fjärde konståret på Wanås flaggas det med Stars and Stripes. Tillsammans med fyra deltagare från New York: Cris Gianakos, Jene Highstein, Bernard Kirschenbaum och Richard Nonas skapas storskaliga projekt i skogen och ladan. Fem av konstnärerna hade deltagit i tidigare Wanås utställningar och har skapat möjligheter för mer intensivt och koncentrat arbetet. LÄS MER

WANÅS 1989

1989 förändras utställningarna genom att färre konstnärer är inbjudna och de internationella deltagarna ökar. Under vintern 1989 åkte Marika Wachtmeister till New York och träffade flera konstnärer i deras ateljéer för att tillsammans planera det framtida arbetet. Resan skapade även en bättre uppfattning om konstnärernas sätt att arbeta och skapade incitament att förbättra rutiner och utöka verksamheten på Wanås. LÄS MER

WANÅS 1988

Att i naturen visa konkreta konstverk i industriella material som stål och järn understryker enkelheten i språket. De strikta skulpturala former skapar en tydligt kontrast mot grönskan i bokskogen. Att våren har varit varm har inneburit att många konstnärer har valt att arbeta i skymningen. Parken har varit som en serie lägenheter med hyresgäster i olika rum. Det finns saker som händer lite varstans i den skimrande neongröna. LÄS MER

 

WANÅS 1987

Konsten på Wanås 1987 kännetecknas av ett brett spektrum av både uttryck och attityd. Här blandas skulpturer med klassiska drag med postmoderna verk och efemära installationer. En kontrast mellan det nya och det gamla, kulturen och naturen dominerar den unika upplevelsen. LÄS MER