Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

VÄXA TILL VUXEN

Växa till vuxen – val, vilja och vision: Institutioners utveckling och roll i förhållande till samtidens nya konstuttryck
3-5 oktober, 2003

2003 anordnade Stiftelsen Wanås Utställningar ett seminarium i samarbete med Kultur Skåne och Stiftelsen framtidens kultur. Grunden för seminariet utgjorde medvetenheten om svårigheterna att växa till vuxen. Hur skaffar institutioner medel att styra processen för att förhindra att hamna i en oönskad stelbent situation? Hur kan unga institutioner undvika de problem, främst med stora fasta kostnader och tung byråkrati, som drabbat ett flertal etablerade konstinstitutioner? Hur sker processen från en mer projektbaserad verksamhet till en legitimerad institution? Vad ska undvikas och vad ska hämtas från etablerade institutioner? Vilka funktioner – t.ex. arkiv, bibliotek eller samlingar – är det fruktbart för en yngre professionell institution att skapa? Vilka borde undvikas för att behålla kreativiteten, modet och flexibiliteten som förutsätts i arbetet med samtidskonst ? Vilka mätinstrument finns och kan användas för att följa verksamhetens effektivitet och utveckling?

Växa till vuxen – val, vilja och vision, 3-5 oktober 2003 / Risks of maturing - visions and choices, October 3-5, 2003
Växa till vuxen – val, vilja och vision, 3-5 oktober 2003 / Risks of maturing - visions and choices, October 3-5, 2003
Växa till vuxen – val, vilja och vision, 3-5 oktober 2003 / Risks of maturing - visions and choices, October 3-5, 2003
Växa till vuxen – val, vilja och vision, 3-5 oktober 2003 / Risks of maturing - visions and choices, October 3-5, 2003
Stiftelsen Wanås Utställningar har idag många års erfarenhet av en situation som påbörjades som ett enmansprojekt och utvecklades till en mindre institution i en ideell stiftelses regi. Förändringen kan jämföras med vad som sker inom näringslivet, då ett enmansföretag utvecklas till ett större och mer personaltätt företag. Problemen är delvis likartade, men för konstinstitutioner finns ett flertal mycket speciella frågeställningar. Ofta har en ung nydanande institution en speciell prägel med särintresse och inriktning. Den etablerade institutionens service liksom arkiv, bibliotek, samlingar, konserveringskunskap, magasin, pedagogisk/utbildningsverksamhet saknas och en prioritering måste ske. För att undvika att alla fokuserar på samma område, måste det skede då institutionen blir mer etablerad och professionell granskas noga. Samtidskonsten ändras snabbt, från installationer till datakonst, från foto till video/film, från det materiella till det virtuella uttrycket. Seminariet fokuserar sin inriktning på sådana institutioner som tillkommit ur ett projekt, en plats eller en mer slumpartad idé.

Ovanstående utgjorde en del av de frågeställningar som diskuterades på seminariet i form av föredrag, diskussioner och debatter. Seminariet ägde rum på Wanås i form av tre dagars internat under tiden 3-5 oktober 2003. Seminariedagarna dokumenterade och efteråt sammanställdes materialet i en skrift (ISBN 91-973972-2-9).