Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

SAMTIDA MINNESMÄRKEN

Fredag 26 september 2008 i Wanås konsthall kl 10.30–17.00

I anslutning till 2008 års utställning Förlust anordnade Stiftelsen Wanås Utställningar seminariet Samtida minnesmärken i samarbete med Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet. Seminariet erbjöd en fördjupad diskussion om nutida minnesmärkens gestaltning och tolkning. I dagens demokratiska samhällen måste minnesmärken äga giltighet för flertalet medborgare. Monument som skapats under äldre tider, med andra sociala förhållanden och normer, fungerar sällan som förebilder. Deras ofta auktoritära inslag accepteras inte idag. Seminariets avsikt var att belysa glappet mellan önskan om en igenkännbar konstnärlig gestaltning enligt svunna tiders ideal och samtidens konstnärliga uttryck. Kunskapen om samtidens minnesmärken behöver ökas. Först då kan de uppnå den legitimitet som behövs för att skapa sammanhållning kring minnet av svåra händelser.

Samtida minnesmärken, 26 september 2008 / Contemporary Memorials, September 26, 2008
Samtida minnesmärken, 26 september 2008 / Contemporary Memorials, September 26, 2008
Samtida minnesmärken, 26 september 2008 / Contemporary Memorials, September 26, 2008
Samtida minnesmärken, 26 september 2008 / Contemporary Memorials, September 26, 2008

 

Medverkande: Fil. dr. Patrick Amsellem, Associate Curator of Photography vid Brooklyn Museum, Fil. dr. Max Liljefors vid Lunds universitet, Marita Sturken, Professor vid Department of Media, Culture, and Communication vid New York University och James E. Young, Professor of English and Judaic Studies vid University of Massachusetts Amherst. Moderator: Rosie Branson Gill vid Brown University. Medverkade gjorde även konstnärerna Jon Brunberg, Ann Böttcher, Alejandra Lundén och Esther Shalev-Gerz samt Fil. dr. Tanja Schult. Under seminariedagen gavs en specialvisning av utställningen Förlust.

 

Genomfördes med generöst stöd från Kultur Skåne, Stiftelsen framtidens kultur och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.