Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

LOUISE BOURGEOIS

23 mars 2007 i Wanås konsthall kl 11-17

Stiftelsen Wanås Utställningar arrangerade i samband med 20-årsjubileet ett seminarium kring Louise Bourgeois konstnärskap. Utgångspunkten för seminariet var hennes tio meter höga skulptur Maman, från 1999, som stod i Parken på Wanås 2006-2007 och gjorde sin debut i Sverige. Skulpturen visades första gången i samband med invigningen av Tate Modern i London 2000. Verket ingick i 2007 års Wanåsutställning som även innehöll verk av Fernando Sánchez Castillo och Jan Svenungsson.

Seminariets föredragshållare valda utifrån Stiftelsen Wanås Utställningars önskan att ge en bred kunskap kring Louise Bourgeois konstnärskap. Konstnären (1911-2010), var under åren 2007-2010 föremål för en omfattande vandringsutställning “Louise Bourgeois: Retrospective”, med start på Tate Modern.

Louise Bourgeois, 23 mars 2007 / Louise Bourgeois, March 23, 2007
Louise Bourgeois, 23 mars 2007 / Louise Bourgeois, March 23, 2007
Louise Bourgeois, 23 mars 2007 / Louise Bourgeois, March 23, 2007
Louise Bourgeois, 23 mars 2007 / Louise Bourgeois, March 23, 2007
Föredragshållare: Marika Wachtmeister, verksamhetsledare Stiftelsen Wanås Utställningar, Patrick Amsellem, doktorand vid New York University, Katrine Helmersson, konstnär, Ingela Lind, konstkritiker Dagens Nyheter, Bera Nordal, chef för Nordiska Akvarellmuseet och Griselda Pollock, professor, University of Leeds, England.

Under seminariet behandlades olika aspekter av Louise Bourgeois breda konstnärskap bl a utifrån en intervju med konstnären, den konstvetenskapliga analysen, förhållandet curator/konstnär samt en ny generation konstnärers relation till Bourgeois verk.

Med stöd av Stiftelsen framtidens kultur.