Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

GRÖNA STRATEGIER FÖR NORDENS KONSTLIV

Den 13 april 2011 höll Stiftelsen Wanås Utställningars sitt femte internationella seminarium, ett evenemang som var en stor succé och helt slutsålt.

PROGRAMMET

Stiftelsen Wanås Utställningar anordnade den 13 april 2011, i samarbete med Kristianstads konsthall, det internationella seminariet Gröna strategier för Nordens konstliv. Syftet med seminariet var att erbjuda en unik diskussion och handfasta råd om hur museer, konsthallar, gallerier, konstnärer och andra aktörer inom kulturlivet kan hitta ekologiskt hållbara lösningar för den egna verksamheten. Dagen fylldes av föredrag och paneldiskussioner med internationella experter inom centrala ämnesområden som museiadministration, utställningsproduktion, arkitektur, konservering, mathållning och publikarbete mm. Målet var att skapa ett vitalt samtal om de problem, utmaningar och möjligheter vi står inför. Seminariet Gröna strategier för Nordens konstliv var en uppföljning av 2009 års internationella seminarium på Wanås då huvudfrågan var vad som har störst betydelse för framgångsrikt miljöarbete: individuella insatser eller kollektiva systemförändringar.

Gröna strategier för Nordens konstliv, 13 april 2011 / Green Strategies for the Art World, April 13, 2011
Gröna strategier för Nordens konstliv, 13 april 2011 / Green Strategies for the Art World, April 13, 2011
Gröna strategier för Nordens konstliv, 13 april 2011 / Green Strategies for the Art World, April 13, 2011
Gröna strategier för Nordens konstliv, 13 april 2011 / Green Strategies for the Art World, April 13, 2011


TALARE

• Rachel Madan, världsledande expert inom hållbarhet för museer. Hon är grundare och chef för Greener Museum i London som hjälper kulturlivet att reducera kostnader och negativ inverkan på miljön genom hållbara  lösningar. Rachel Madan är författare till bl aSustainable Museums: Strategies for the 21st Century (2011).

• Thomas Harttung, grundare av Aarstiderne, distributören av lådor med ekologisk mat som om idag har 45000 kunder i Danmark och Sverige. Han är även föregångare inom klimatkompensation för jordbruket. Thomas Harttung utnämndes till Hero of the Environment 2009 av Time Magazine.

• Sara Grahn, professor i hållbar gestaltning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon är även arkitekt på White, ett av Nordens största arkitektkontor.

• Marie Vest, bevaringschef på Det KOnglige Biblioteket i Köpenhamn. Hon föreläser internationellt om återvinning och resursminimering.

• Birgitta Sandström Lagercrantz, miljökonsult och projektledare för Ekoteket, ett publikt forum för klimat- och miljöfrågor på Kulturhuset i Stockholm.

• Tea Mäkipää, konstnär från Lahti i Finland, idag verksam i Leipzig i Tyskland. Hon är utbildad vid Bildkonstakademin i Helsingfors, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Royal College of Art i London. Tea Mäkipää medverkade i utställningen Wanås 2009; footprints

• Moderator är Thore Soneson, producent, manusförfattare och skribent verksam i Malmö.

I paneldiskussionen medverkade även Joanna Yarrow (miljöexpert, författare, programledare) och Jonathan Smales (fd verkställande direktör för brittiska Greenpeace) som tillsammans driver Beyond Green i London.

TACK TILL Nordisk Kulturfond, Region Skånes miljövårdsfond och Stiftelsen framtidens kultur som genom generöst stöd möjliggjorde seminariet.