Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Seminarier

Wanås Konst ordnar årligen seminarier, föredrag, specialvisningar och fortbildningar. Nedan följer några av våra internationellt uppmärksammade seminarier. 


Gröna strategier för Nordens konstliv, 13 april 2011. Syftet med seminariet var att erbjuda en unik diskussion och handfasta råd om hur museer, konsthallar, gallerier, konstnärer och andra aktörer inom kulturlivet kan hitta ekologiskt hållbara lösningar för den egna verksamheten. Gröna strategier

Konst och ekologi, 21 oktober 2009
. Vem ska rädda miljön? Du eller samhället? Stiftelsen Wanås Utställningar arrangerar onsdagen den 21 oktober 2009 ett internationellt heldagsseminarium om konst, ekologi och vad som har störst betydelse för framgångsrikt miljöarbete: individuella insatser eller kollektiva systemförändringar. Frågan om ansvarets fördelning och möjligheten till samarbete blir allt mer aktuell inom konsten såväl som i samhället i stort och lämpar sig för en bred diskussion. Konst & ekologi

Samtida minnesmärkten, 26 september 2008. I 
anslutning till 2008 års utställning Förlust anordnade Stiftelsen Wanås Utställningar seminariet Samtida minnesmärken i samarbete med Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet. Seminariet erbjöd en fördjupad diskussion om nutida minnesmärkens gestaltning och tolkning. I dagens demokratiska samhällen måste minnesmärken äga giltighet för flertalet medborgare. Minnesmärken

Louise Bourgeois, 23 mars, 2007
. Stiftelsen Wanås Utställningar arrangerade i samband med 20-årsjubileet ett seminarium kring Louise Bourgeois konstnärskap. Utgångspunkten för seminariet var hennes tio meter höga skulptur Maman, från 1999, som stod i Parken på Wanås 2006-2007 och gjorde sin debut i Sverige. Skulpturen visades första gången i samband med invigningen av Tate Modern i London 2000. LÄS MER

Växa till vuxen – val, vilja och vision, 3-5 oktober 2003Stiftelsen Wanås Utställningar organiserade ett seminarium i samarbete med Kultur Skåne och Stiftelsen framtidens kultur. Grunden för seminariet utgjorde medvetenheten om svårigheterna att växa till vuxen - institutioners utveckling och roll i förhållande till samtidens nya konstuttryck. Växa till vuxenLÄS MER