Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Publikationer

Vad sägs om att ha Wanås hemma i bokhyllan? Förutom att producera och förmedla konst, ger Wanås Konst ut kataloger och böcker. Till varje utställning sedan starten 1987 har omfattande kataloger producerats. Wanås Konsts publikationer kan köpas i Wanås Shop eller enkelt beställas genom shop[at]wanaskonst.se (porto tillkommer).

ÅRLIGA GUIDER, Böcker och Barnböcker

WANÅS KONST #16

Årets tidning om allt som händer på Wanås Konst under säsongen. Läs om årets konstnärer Nathalie Djurberg & Hans Berg, Rafael Gómezbarros, Per Kirkeby, David Svensson och Maria Bajt. Med texter av Albin Hillervik, Magnus Linton och Elisabeth Millqvist mfl. Konstnärsintervjuer, Om språket och orden i samlingen, pedagogiken och Wanås Konst Live med Höstkoreografier. Dessutom intervju med grundaren Marika Wachtmeister och en presentation av årets säsong av verksamhetsledarna Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Wanås Konst #16 är på svenska och engelska. 

WANÅS KONST #15

Årets guide är en tidning om allt som händer på Wanås Konst under årets säsong. Läs om Barriärer - Samtida Sydafrika, 1 kubik konsthantverk Konsthantverkscentrum c/o Wanås Konst, Past Performance, intervju med Jenny Granlund och Johanna Koljonen som ligger bakom årets barnbok. Elisabeth Millqvist om årets utställning i Kroppen som en plats flör konflikt, Att höra är något annat än att se, Björner Torson om samlingen som låter, RoseLee Goldberg om Performance - en dold historia samt den uppmärksammade författaren Nthikeng Mohleles essä Det storslagna & det minimala. Dessutom konstnärspresentationer, om lärande på Wanås Konst, om tillgänglighet och nätverk, intervju om perfermancehistorien med grundaren Marika Wachtmeister, och en presentation av årets säsong av verksamhetsledarna Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Wanås Konst #15 är på svenska och engelska. För en utförlig guide till samlingen i Skulpturparken rekommenderas en återanvänd guide från 2013. 2011 - 2013 producerades varje år en uppdaterad guide om årets utställningsprogram och den permanenta samlingen i Parken. Innan 2011 publicerades endast utställningskataloger om årets program.


Jag vill bygga 

(Konstprojekt)
Jag vill bygga ett streck av jord och sten, som ringlar sig som en orm. En skulptur som är en krumelur. Så stor att man kan gå på den. Så stor att vi måste bygga den med grävskopa... Har du jord nånstans som vi kan bygga med? Vi kommer att behöva massor! (Jag vill bygga)

Jag vill bygga
, ett samarbete mellan författaren och programledaren Johanna Koljonen och konstnären Jenny Granlund. Jag vill bygga är en berättelse om fem konstverk för den som vill veta och förstå mer om konsten på Wanås. Hur kom bollarna upp i träden och hur kan en murare bygga runda former? Precis som i verklighetens skulpturpark är det fullt med aktiviteter och många som arbetar. Om Wanås Konsts Barnbok.

Jag vill bygga (2015)
Redaktör: Elisabeth Millqvist
Text: Johanna Koljonen
Bild: Jenny Granlund
Form: Mattias Givell
Tryckeri: Litografen i Vinslöv AB
ISBN 978-91-982575-1-9

Tack till Jacob Wallenbergs Stiftelse särskilda fonden & Propexus
Pris: 180 kr + frakt


 

Wanås Konst #14

 André Lepecki om Dance Me, Katarina Wadstein MacLeod om Helene Billgren, Susan Sontag om CF Reuterswärds osynliga alfabet, intervjuer med Klara Kristalova och Martina Lowden som tillsammans har gjort barnboken, liksom med Juan Pedro Fabra Guemberena, Jan Håfström och CM von Hausswolff, konstnärstrion bakom utställningen UNVERGESSEN (Graf Spee III) i Konsthallen som är en Återblick på deras permanenta verk i samlingen på Wanås Konst, intervju med grundaren Marika Wachtmeister, och en presentation av säsongen 2014 av verksamhetsledarna Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. I Wanås Konst # 14 finns även konstnärspresentationer, information om samlingen och om konst och lärande.  Wanås Konst #14 är på svenska och engelska. 


Hur man blir en sten
och andra sånger från svinskogen

(Konstprojekt)
Men bortom slott och bondgård
ligger svinskogen på lur
med stinksyska och strutbräken.
Dit ska ni ta en tur.

Följ med och möt naturens röster
och möjligheter i dikter som kan
läsas fristående eller som en berättelse.
Hur man blir en sten av Klara Kristalova
och Martina Lowden är den fjärde i en
serie konstbarnböcker som har Wanås,
konsten och parken som utgångspunkt,
i verkligheten och fantasin. Varje år sam-
arbetar nya författare och konstnärer i
barnboksexperimentet. 2014 presenteras
projektet både som en bok och en del
av utställningen.

Hur man blir en sten
och andra sånger från svinskogen (2014)
Redaktör: Elisabeth Millqvist
Text: Martina Lowden
Bild: Klara Kristalova
Tryckeri: Litografen i Vinslöv AB
ISBN 978-91-977558-8-7
Tack till Propexus
Pris: 180 kr + frakt


  

 
 
Jeppe Hein, A Smile for You

Under titeln A Smile for You har Jeppe Hein i flera steg belyst lyckobegreppet och ställt frågor om vad lycka är. Under vår och sommar 2013 pågår två delvis parallella utställningar med Jeppe Hein på Bonniers Konsthall och Wanås Konst. Nu kommer den gemensamma publikationen, som utöver ett rikt bildmaterial från utställningarna innehåller såväl publikens svar på Jeppe Heins frågor om vad lycka är som konsthistoriska texter som följer lyckan i samtidskonsten. Boken ges ut av Koenig Books.

Redaktör: Sara Arrhenius, Mattias Givell, Jeppe Hein, Camilla Larsson and Wiebke Petersen
Grafisk form: All the Way to Paris
Språk: Engelska
Utgiven av: Koenig Books, London, 2013

 

 

 

  

KOR KAN DRÖMMA 

(Konstprojekt)  

Då och då, vissa speciellt klara fullmånenätter, kan nattvandrande människor iaktta en ko som går i skulpturparken på Wanås. Ibland kan besökarna också dagtid se en ko i något av konstverken. Kanske i ett träd, någon gång uppe på en pyramid. Det är kon Sam som letar efter konsten i parken på andra sidan stenmuren.

Kor kan Drömma är den tredje i en serie konstbarnböcker om Sam på Wanås som upplever konsten och parken i verkligheten och fantasin. Varje år tar nya skribenter och konstnärer sig an barnboksexperimentet. 2013 presenterades projektet både som en bok och en utställning. 2016 publicerades den engelska översättningen Cows can Dream.

Kor kan Drömma (2013)
Redaktör: Elisabeth Millqvist, Mattias Givell
Text: Jason Diakité
Bild: Maria Bajt
Tryckeri: Litografen i Vinslöv AB
ISBN 978-91-977558-7-0
Tack till Jacob Wallenbergs Stiftelse särskilda fonden & Propexus
Pris: Slutsåld 

Cows Can Dream (2016)
Redaktör: Elisabeth Millqvist, Mattias Givell 
Text: Jason Diakité 
Bild: Maria Bajt
Översättning från svenska: Elaine Bosak 
Tryckeri: Litografen i Vinslöv AB 
ISBN 978-91-982575-3-3 
Tack till Jacob Wallenbergs Stiftelse särskilda fonden & Propexus 
Pris: 250 kr + frakt

 

IMAGINE ART – KONSTEN PÅ WANÅS

Bilder och texter skildrar konsten och uppbyggandet av en skulpturpark långt bortom allfarsvägar. Wanås är en plats där konst, natur och historia möts. Mötet mellan samtidskonst, en medeltida borg och ett ekologiskt jordbruk är en unik kombination i världen. Boken samlar flera perspektiv och infallsvinklar från 25 år (1987 – 2012). Texterna blickar tillbaka, fördjupar och ser framåt i en rikt illustrerad publikation som följer konsten under skiftande årstider.

Imagine Art - Konsten på Wanås
Balkong förlag
Inbunden, illustrerad, 220 x 295 mm, 272 sidor
Form: Mattias Givell
Foto: Mattias Givell och Anders Norrsell
ISBN 978-91-85581–70-2
Engelsk utgåva ISBN 978-91-85581–75-7
Pris: 375 kr + frakt


 

 

 

THE SICK ROSE  

 

(Konstprojekt)
Se bladen. En larv kläcks, det skymmer.
I dammen flyter en ensam ros.
Upptäck växter, insekter och spår.
Bilderna berättare I en poetisk bilderbok för alla åldrar.
Titeln är hämtad från den engelske 1700-talspoeten William Blake.

Vi följer hur Sam tittar nära på nature I Wanås Konsts andra barnbok, i en serie som utgår från Sam som kommer till Wanås och upplever parken och konsten i verkligenheten och fantasin. Varje år tar en ny konstnär och författare sig an berättelsen. 2012 är det Anna Camner, född 1977 i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

The Sick Rose
Bild: Anna Camner
Redaktörer: Elisabeth Millqvist, Mattias Givell
Tryckeri: Elanders
ISBN 978-91-977558-6-3
Tack till Propexus
Pris: 160 kr + frakt

 

DEN FÖRTROLLADE PARKEN

(Konstprojekt)
I en saga med tårar av parlor och viskande vindar möter barnen på slotted och Sam den gamla Vattenhäxan i dammen. Berättelsen utspelar sig i Wanås parken bland träden och konsten, men ord och bilder som tar dig med till det magiska och fantatiska. Den förtrollade parken är den första I en serie barnböcker om Sam som upplever platsen i verkligheten och fantasin. Varje år tar nya författare och konstnärer sig an barnboksexperiment om Sam på Wanås. Först ut är författaren Astrid Trotzig och konstnären Fredrik Söderberg.

Den förtrollade parken (2011)
Redaktör: Elisabeth Millqvist, Mattias Givell
Text: Astrid Trotzig
Bild: Fredrik Söderberg
Form: Mattias Givell
Tryckeri: Litografen i Vinslöv AB
ISBN 978-91-977558-4-9
Tack till Propexus
Pris: 160 kr + frakt

 

JAN SVENUNGSSON

Bygga skorsten är den första större boken om Jan Svenungssons konstnärskap. Boken fokuserar på konstnärens mångåriga “skorstensprojekt” och framför allt på byggnationen av Den åttonde skorstenen på Wanås sommaren 2007, ett verk som idag är permanent i Parken. I text och bild avhandlas samtliga skorstensskulpturer skapade från 1992 till 2007. Boken innehåller Jan Svenungssons dagbok från byggnationen av Den åttonde skorstenen (publicerad i Kristianstadsbladet 2007), essäer om “skorstensprojektet” av Catharina Gabrielsson (arkitekt och kritiker) och Jörg Heiser (chefredaktör Frieze Magazine) samt förord av Marika Wachtmeister.

Texter på svenska och engelska
184 sidor (131 bilder i färg)
Atlantis förlag
Grafisk form: Hans Cogne
Pris: 350 kr + frakt 

LOUISE BOURGEOIS

Boken Louise Bourgeois: Maman pulbicerades i samband med presentationen av detta konstverk på Wanås 2006-2007. Våren 2007 arrangerade Stiftelsen Wanås Utställningar ett serminarium om Louise Bourgeois i vilket Griselda Pollock, Patrick Amsellem, Ingela Lind och Bera Nordal medverkade. Texterna som presenterades under seminariet sammanställdes sedan till denna bok som även innehåller ett stort antal bilder av Maman på Wanås.

Författare: Marika Wachtmeister, Griselda Pollock, Bera Nordal, Ingela Lind, Patrick Amsellem

Redaktör: Marika Wachtmeister
Assisterande redaktör: Elna Svenle
Foto: Anders Norrsell, Mathias Johansson
Form: Hans Cogne
Inbunden
ISBN: 9197397288
Språk: Engelska
136 sidor
510 gram
Pris: 250 kr + frakt

ANN HAMILTON

Boken om Ann Hamiltons installation lignum i Magasinet på Stiftelsen Wanås Utställningar, publicerades av Atlantis i april 2005. Texter på svenska och engelska av Mark C. Taylor, Björner Torsson, Mirjam Schaub och Marika Wachtmeister samt en intervju med Ann Hamilton av Lynne Cooke.

Foto: Thibault Jeanson och Anders Norrsell
Grafisk form: Hans Cogne
Format: 290 x 225 mm
160 sidor
Pris: 300 kr + frakt

 

 

WANÅS HISTORIA

Författare: Ralph Edenheim; Dick Harrison; Patrik Olsson; Pernilla Olsson; Sten Skansjö; Henrk Svensson; Solfrid Söderlind; Eva Helen Ulvros; Wachtmeister

Redaktör: Marika Wachtmeister; Anna Johansson
Fotograf: Anders Norrsell
Form: Mattias Givell
Förlag: Stiftelsen Wanås Utställningar
ISBN-13: 9789197397230
Band: Inbunden
Format: 200 x 190 x 17 mm
Sidor: 134
Språk: Svenska
Tryckår: 2004
Vikt: 530g
Pris: 250 kr + frakt

 

KONSTEN PÅ WANÅS

Författare: Gregory Volk, Marika Wachtmeister, Sune Nordgren, Raplh Edenheim

Redaktör: Rebecka Millhagen
Assisterande redaktör: Elisabeth Millqvist
Foto: Anders Norrsell
Form: Hans Cogne
Inbunden
ISBN: 9179882129
Språk: Engelska och svenska
280 sidor
Pris: Slutsåld

 

Wanås konsten parken slottet (1994)

Författare: Marika Wachtmeister

Redaktörer: Eva Ström, CG Wachtmeister
Foto: Anders Norrsell
Form: Gert Fors, CG Wachtmeister
Inbunden
ISBN: 91-87952-24-6
Språk: Svenska
153 sidor
Pris: Slutsåld