Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Tadashi Kawamata


Tadashi Kawamata 
(Född/born 1953, Hokkaido. Verksam i/Works in Paris) 
Trädkoja Wanås/Tree Hut Wanås, 2014
Utsiktstorn Wanås/View Tower Wanås, 2014

For English please scroll down

Tadashi Kawamata bygger storskaliga skulpturer. Tidigt i sitt konstnärskap arbetade han i det trångbodda Tokyo. Där tog han vara på bortglömda utrymmen i stadsrummet och byggde konstruktioner inkilade mellan den befintliga arkitekturen. Han förhåller sig till existerande arkitektur och gör vindlande former, torn och kojor i trä som befinner sig mellan skulptur och arkitektur. För Wanås Konst har han byggt två plattformar bland trädtopparna, som tar oss upp och ger utsikt över Maya Lins konstverk Eleven Minute Line från 2004. Kawamata arbetar både själv och kollektivt med hundratals medverkande. Med sina konstverk koreograferar han vår blick, på Wanås genom plattformarnas placering och utsikten vi får om vi kliver upp på dem.

Tadashi Kawamata builds large-scale sculptures. Early on in his artistic career he worked in densely populated Tokyo. There he made use of forgotten spaces in the city and built constructions wedged between buildings. He relates to the existing architecture and creates intricate forms, towers and huts out of wood that are somewhere between sculpture and architecture. For Wanås Konst, he has built two platforms among the treetops that take us up and provide a view of Maya Lin's artwork Eleven Minute Line from 2004. Kawamata works both alone and collectively with hundreds of collaborators. Through his artworks he choreographs our gaze – in the case of the Wanås pieces this happens through the placement of the platforms and the view we have when we climb up onto them.