Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Melanie Smith

Melanie Smith i samarbete med Rafael Ortega
(Född 1965, Poole, Storbritannien. Bor och verkar i Mexiko City)
Xilitla, 2010
Film, 35mm, överförd till video, färg, ljud, 11:55 min loop

Melanie Smith ägnar sig åt
perception i vid bemärkelse. Hon utgår från västerländsk modernism och införlivar den i latinamerikansk kultur. Sedan 1989 bor hon i Mexiko City och landet har ett starkt inflytande på hennes konst.

I filmen Xilitla från 2010, i samarbete med Rafael Ortega, står den surrealistiska trädgården Las Pozas de Xilitla i fokus. Trädgården som är svår att ta sig till, avlägset belägen i Mexiko, är skapad av den engelske författaren Edward James mellan 1960 och 1984. Han var en konstmecenat med fascination för surrealismen, som i ett mastodontprojekt förvandlade landskapet med arkitektur och betongkonstruktioner. I filmen har det liggande landskapsformatet vridits 90 grader till en vertikal projektion för att fånga platsen och byggnaderna. Trädgårdsmästare bär runt en stor spegel som reflekterar brottstycken av miljön medan kameran fångar ögonblick. Konstnären gör en koppling till Robert Smithson som placerade speglar i det mexikanska landskapet och beskrev det i Händelser under en spegelresa i Yucatan, 1969. Det linjära berättandet upphävs i filmen, som med ständiga upprepningar och speglingar skapar en kontemplativ betraktelse av omgivningen. Bortom stadsmiljön ger både konsten i bokskogen på Wanås och ruinerna i den tropiska regnskogen förnimmelse av det drömlika, naturens förändring och oundvikliga cykel av förgänglighet.