Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Maria Bajt

Maria Bajt (Född1976, Stockholm. Verksam i Berlin)

Kor kan drömma, 2013

Då och då, vissa speciellt klara fullmånenätter, kan nattvandrande människor iaktta en ko som går i skulpturparken på Wanås. Ibland kan besökarna också dagtid se en ko i något av konstverken. Kanske i ett träd, någon gång uppe på en pyramid. Det är kon Sam som letar efter konsten i parken på andra sidan stenmuren.

Kor kan drömma är den tredje i en serie konstbarnböcker om Sam på Wanås som upplever konsten och parken i verkligheten och fantasin. Varje år tar nya skribenter och konstnärer sig an barnboksexperimentet. 2013 presenterades projektet både som en bok och en utställning. 2016 publicerades den engelska översättningen Cows can Dream.