Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Marilá DardotMarilá Dardot (Född 1973. Sao Paulo)
No silêncio nunca há silêncio [I tystnad finns aldrig tystnad], 2013
79 bokstäver, chamotterad bränd rödlera

Marilá Dardot förhåller sig ständigt till språk i sin konst. På Wanås utgår hon från tystnaden som alltid fascinerat henne fastän vår tid präglas av kommunikation. Hon kommenterar: ”När jag besökte Wanås kände jag en tystnad i luften, en tystnad full av berättelser … Vi måste vara öppna och uppmärksamma för att höra allt vad den här tystnaden viskar.”

För konstverket använde hon sig av ett arkiv där hon har samlat citat med ordet ”tystnad” och valde ett av dem. Keramikbokstäver formar orden och meningen är placerad på marken på tre språk – portugisiska, engelska och svenska, som Alfapet. Bokstäverna blir skulpturala och bjuder samtidigt in betraktarna att göra nya ord med just dessa bokstäver. Den första ordkonstruktionen lämnar avtryck, blir spår i gräset men citatet är del av ett pågående spel och kan omvandlas av andra besökare som vill skriva nya ord och kan även förändras av naturen.