Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Srinivasa Prasad

Srinivasa Prasad
(Född/born1974, Bangalore. Verksam i/Works in Sagara)
In and Out, 2012
Pilträd, klematis, längd 500 m/Willows, clematis, length 500 m

For English please scroll down

På gräsmattan växer en hög rad av planterade pil- träd, en lång slingrande linje som sammanlagt mäter 500 meter. Plantorna växer för att forma Srinivasa, konturerna till konstnärens namn på språket kannada. 38 miljoner människor talar kannada – huvudsakligen invånarna i Srinvasa Prasads hemdelstat Karnataka i Indien. I Sverige blir bokstävernas form en hemlig skrift som vi inte kan tyda.

Konstnären skapar en stig, vi kan gå in i hans namn. Pilträden formar två meter höga väggar, tillsammans med planterad klematis kommer de att växa sig tätare för varje år. Det finns en direkt referens till Maya Lins 11 Minute Line på Wanås från 2004. Lin har skapat en lång teckning av jord, en gräsbevuxen vall, som med titelns tidsangivelse framhäver att linjen är en plats att gå längs. Den mångbottnade betydelsen som finns i resa och rörelse är en återkommande referens i Pra- sads konst. Resan är central i hinduismens tradition av återfödelse.

Labyrinten är en plats att ta sig igenom, men förknip- pas också med förflyttning i tid och årstidernas växlingar. Ofta använder Prasad naturen som plats för sin konst och som material. Han samlar det som finns och låter bambu, löv och stenar utgöra grunden till skulp- turala verk. Prasad lämnar kvar sitt namn på marken, men inte bara som motiv utan som en inbjudan till besökaren. 

On the lawn, a stretch of willows are planted, a coiling line that measure 500 metres. The saplings are planted to form Srinivasa, the artist’s signature written in Kannada. 38 million people speak Kannada – most of them live in Prasad’s native province of Karnataka in India – but in stylized form and in Sweden the characters form a secret writing that none of us can interpret.

The artist is creating a pathway, we can enter his name. The willows, which will grow denser with every year, form two walls measuring two metres in height, mixed with clematis. The work has a direct link to Maya Lin’s 11 Minute Line (2004) at Wanås. Lin created a long, grass-covered earth drawing, and the title’s time reference emphasises that the line is a place to walk along. The ambiguous meanings of journey and movement recur in Prasad’s work. Journey is a central element in the Hindu tradition of reincarnation.

The labyrinth is a place to pass through, but it is also associated with the passing of seasons. Prasad often uses nature as the site for his art and as material. He collects different matters, bamboo, leaves and stones as part of sculptural works. Prasad signs the ground, but not merely as a motif but as an invitation to the visitors.