Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Jacob Dahlgren

Jacob Dahlgren
(Född/born 1970, Stockholm. Verksam i/Works in Stockholm)
Primary Structure, 2011
104 ståldelar i 18 färger/104 steel parts in 18 colours
10 x 10 x 2,5 m

For English please scroll down

Jacob Dahlgrens skulptur breder ut sig under de omgivande bokträdens kronor, 104 delar i 18 färger vilar på ett fundament som mäter 10,5 x 10,5 meter. Dahlgren utgick från en rektangulär form med ett specifikt mått – 27,5 x 27,5 x 110 cm – som han sedan kombinerade. Delarna är uppdelade i sektioner som sitter ihop med varandra och bygger på höjden och längden. Repetition av formen bygger skulpturen, enkel men egensinnig.

Dahlgrens titel är hämtad från en utställning på Jewish Museum i New York 1966. Primary Structures. I den deltog amerikanska och brittiska konstnärer som arbetade med enkla former, ofta i serier. Utställningen fick stor uppmärksamhet och konstnärerna lyftes fram med beteckningen minimalister, som sedan blev ett etablerat begrepp. Dahlgrens formspråk har referenser i minimalismen och även i hur det var centralt för konstnärerna att undersöka förhål- landet mellan kropp och objekt. För Dahlgren är det viktigt att besökaren till och med blir en del av verket. Han har tidigare arbetat med ett golv av badrumsvå- gar, som besökaren vägt sig på, eller en vägg av pil- tavlor som besökaren förändrat genom att kasta pilar. När skulpturen invigdes på vernissagedagen i maj 2011 genomfördes en performance, Our body might not accept central viewpoints. Nära 130 personer klädda i svartvitrandig överdel tog plats på bänkar i parken och bland konstverken. Deras svartvitrandiga klädsel ut- gjorde en kontrast till den palett av färger som skulp- turen utgör, och som en förlängning av hans perfor- mance var konsthallspersonalen klädd i svartvitrandigt hela säsongen 2011.

Jacob Dahlgren’s sculpture spreads out under the branches of the surrounding beech trees, comprising 104 parts in 18 colours on a foundation measuring 10.5 x 10.5 meters. Dahlgren started with a rectangular shape of specific dimensions – 27.5 x 27.5 x 110 cm – which he then combined. The different parts are divided into sections that are linked into upright and horizontal structures. The sculpture is created by repeating this shape, with an appearance that is simple yet complex.

Dahlgren’s titel is culled from an exhibition at the Jewish Museum in New York in 1966, Primary Structures. An exhibition where American and British artists participated and worked mainly with reductive shapes, often in series. The exhibition received great praise and the works became known as minimalist, that later became an established term. Dahlgren references minimalist tradition exploring the relationship between the body and the object. Dahlgren’s geometric abstractions are not based on the body, but instead invite the beholder to interact. Previously he has worked with floor made of bathroom scales, while visitors stepped cross they also weighed themselves, or a wall of dart boards which changed depending on how the visitors threw the darts. When the sculpture was inaugerated at the opening in May 2011 a performance, Our body might not acceptcentral viewpoints, took place. Close to 130 people dressed in black-and-white were part of his composition. Their black and white clothes became a contrast to the bright colours of his sculpture. As an extension of his performance the Art Gallery staff wore black-and-white stripes during the season 2011.