Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Dan Wolgers

Dan Wolgers
(Född/born 1955, Stockholm. Verksam i/Works in Stockholm)
Allt är förlåtet/All is Forgiven, 1992
Blandat atljématerial/Mixed studio material

For English please scroll down

En dag 1992 packade Dan Wolgers bilen full med överblivna saker från sin ateljé i Stockholm och gav sig iväg till Wanås. Väl framme körde han till ett avlägset hörn av Parken där han stjälpte ut alla prylarna. Rester från installationer, havererade skulpturer och skisser låg utkastade i gräset. Allt är förlåtet är en generös och försonande gest. När verket var nytt frestades besökare att stjäla ur Wolgers skräphög. På hösten var det enbart Buttericks kräkblaffor i plast kvar. 2010 donerade Wolgers verket till Stiftelsen Wanås Utställningar och idag kan det ses i form av en skylt på just den plats där han en gång stjälpte ut resultatet av sin ateljéstädning.

Året innan Wolgers skapade Allt är förlåtet uppmärksammades han för sin medverkan i en grupputställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Eftersom han inte fick betalt för att ställa ut tog han två av konsthallens bänkar och sålde dem via Auktionsverket. Wolgers blev sedermera stämd av en privatperson men lät även brevet som kungjorde domen bli en del av projektet genom att sälja det till en konstsamlare. 1992 fick Wolgers uppdraget att göra omslaget till Gula Sidorna i Stockholm. Han valde att skriva sitt eget namn och telefonnummer på omslaget och fick därefter många samtal – ofta från uppretade privatpersoner.

Wolgers ser själv på det konstnärliga arbetet som “en obestämd process, en fritt svävande uppmärksamhet på något som inte låter sig fångas.” Han framhäver vikten av att konsten tillåts vara en verksamhet utan ärende.

One day in 1992, Dan Wolgers filled his car with left- over material from his studio in Stockholm and set off for Wanås. On his arrival, he drove to a distant corner of the Park, where he emptied it all out. Remains from installations, failed sculptures and sketches were scattered in the high grass among the weeds. All is Forgiven is a generous, reconciliatory gesture. When the work was new, visitors were tempted to steal something from Wolgers’s scrap heap. By autumn, a few fake plastic vomits from a joke shop were all that remained. In 2010, Wolgers donated the work to The Wanås Foundation, and a sign now marks the spot where he once tipped out the debris from his studio.

The year before Wolgers created All is Forgiven, he provoked great media attention for his participation in a group exhibition at Liljevalchs konsthall in Stockholm. Since he was not getting paid for exhibiting, he took two benches from the gallery and sold them at a Stockholm auction house. Wolgers was later sued by a private individual but included the letter with the verdict in the project by selling it to an art collector. In 1992, Wolgers was commissioned to design the cover for the Stock- holm Yellow Pages. He chose to print his own name and telephone number on the cover. He got many phone calls – often from irate members of the public.

Wolgers regards creative work as “an undefined process, a freely hovering attention to something that evadesbeingcaptured.” He emphasizes the importance of allowing art to be means without an end.