Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Stefan Wewerka

Stefan Wewerka
(Född/born 1928, Magdeburg. Verksam i/Works in Berlin)
The Little Bridge, 1988
Diabas, stål/diabase, steel, 35 x 270 cm

For English please scroll down

Stefan Wewerkas The Little Bridge går över en liten bäck som binder samman den stora dammen med en mindre. Dess trappstegsformation påminner om stads- broar som Rialto i Venedig. Skulpturens stomme är gjord i gulmålat stål och dess sju asymmetriska trappsteg i svart diabas från Duvhultsbrottet, beläget 40 km nord- ost om Wanås. Verkets modernistiska formspråk står i stark kontrast till den lummiga naturen runtomkring. The Little Bridge går att använda som en bro. Det är med ett visst mått av spänning som besökare försiktigt går på de smala trappstegen till andra sidan bäcken.

Wewerka började sin karriär som arkitekt men kom så småningom att utforska även andra konstnärliga inriktningar som mode, film, teckning, måleri och skulptur. Han är kanske mest känd för sin originella formgivning av möbler, med stolar och skrivbord som favoritobjekt. Wewerkas intresse för grafik, arkitektur och formgivning löper samman i The Little Bridge. Bron för också tankarna till 1700-talets Kina-inspirerade konstruktioner.

Det finns alltid en dos lekfullhet i Wewerkas Bauhausinspirerade verk. Linjerna spretar och buktar åt olika håll, möblerna är asymmetriska och böljande. Under förberedelserna till utställningen på Wanås lekte Wewerka med efemära små installationer som dök upp lite överallt – hattar på grenar eller utestolar i soffor.

Stefan Wewerka’s The Little Bridge crosses a small brook connecting the large pond with a smaller pond. The design with steps resembles town bridges such as the Rialto in Venice. The base of the sculpture is made of yellow-painted steel, and its seven asymmetrical steps are of black diabase from the Duvhult quarry some 40 km north-east of Wanås. The modernist style of the work is in stark contrast to the lush vegetation surrounding it. The Little Bridge can be used as a bridge, although visitors climb its narrow steps to the other side of the brook with some trepidation.

Wewerka began his career as an architect but eventually moved on to explore other artistic disciplines, including fashion, film, drawing, painting and sculpture. He is perhaps best known for his original furniture designs, specializing in chairs and desks. Wewerka’s interest in graphic design, architecture and industrial design merge in The Little Bridge, which also suggests 18th century Chinoiserie follies.

There is always a portion of playfulness in Wewerka’s Bauhaus-inspired works. The lines sprawl and billow in every direction, the furniture is asymmetric and bulging. When the exhibition at Wanås was being created, Wewerka would playfully create small transient installations that appeared suddenly here and there – hats on branches or chairs in sofas.