Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Sissel Tolaas


Sissel Tolaas
(Född/born 1959, Stavanger. Verksam i/Works in Berlin)
Terra Maximus, 1989
Glas, järn, löv, betong/glass, iron, leaves, concrete, 680 x 200 x 50 cm 

For English please scroll down

I den södra delen av Parken tornar en hög, smäcker portal upp sig. Terra Maximus av Sissel Tolaas består av 20 glaslådor i en järnställning. När verket uppfördes till utställningen WANÅS 1989 var lådorna fyllda till brädden med torra löv. Portalen upplevdes då som kompakt och mörk. Idag är den genomskinlig och ljus eftersom löven förmultnat och sjunkit samman.

Tolaas har sedan 1980-talet arbetat med hur konsten kan förhålla sig till naturen. Hur kan man skapa ett konstverk om naturen, som i sig är fylld av sådan skönhet? Istället för att avbilda naturen har Tolaas valt att använda sig av dess material som hon förmedlar med olika tekniska och artificiella metoder. På detta sätt skapas en distans som undanröjer nostalgiska och ro- mantiska undertoner. I Terra Maximus är löven inkapslade och inramade av glas och järn. En tydlig kontrast uppstår därmed mellan natur och kultur, mellan kaos och ordning.

Förändringsprocesser utgör grunden i många av Tolaas skulpturala verk, så även i Terra Maximus. Hon visar hur naturen fungerar, hur förmultning och sönderfall är hörnstenar i dess cykliska processer. I andra verk har hon använt elementära fenomen som vind, eld och vatten. Idag ägnar sig Tolaas främst åt doft. Sedan 1990-talet har hon byggt upp ett omfattande arkiv av dofter från olika delar av världen. Hon beskriver vårt luktsinne som en outforskad kunskapskälla och dofter som osynlig arkitektur.

In the southern part of the Park looms a tall, slender portal. Terra Maximus by Sissel Tolaas consists of 20 glass cases in an iron frame. When the work was new, the cases were filled to the brim with dried leaves, and the portal gave a compact, dark impression. Today, it is transparent and light, since the decomposing leaves have shrunk.

Since the 1980s, Tolaas has devoted herself to issues of how art can relate to nature. How can we create works about nature, which is so beautiful in itself? Instead of depicting nature, Tolaas has chosen to use natural materials, which she conveys using various technical and artificial methods. In this way, she creates a distance that removes any nostalgic and romantic undertones. A distinct contrast thus arises between nature and culture, between chaos and order.

Many of Sissel Tolaas’ sculptural works, including Terra Maximus, are based on transformation processes. She demonstrates how nature works, how fermentation and decomposition are cornerstones in these cyclical processes. In other works she incorporates natural elements such as wind, fire and water. Today, Tolaas focuses mainly on smell. Since the 1990s, she has developed an extensive archive of smells from all over the world. She describes our olfactory sense as an unexplored source of knowledge, and smell as an invisible architecture surrounding us.