Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Hanne Tierney

Hanne Tierney
(Född/born 1940, Bautzen. Verksam i/Works in New York)
Love in the Afternoon, 1996
Bokträd, 11 trägungor/beech trees with 11 wood swings
varierande mått/dimensions variable 

For English please scroll down

Hanne Tierney kom till Wanås för att göra en performance inomhus. Innan hon lämnade platsen föddes idén att skapa en installation eller skulptur. Det var ett nytt sätt för Tierney att arbeta och annorlunda från hennes performance.

Elva gungor med långa rep hänger på olika höjd i ett bokträds grenar i Parken på Wanås. Den lägsta gungan hänger bara några decimeter ovan mark medan den högsta dinglar flera meter upp i luften och endast kan nås via andra gungor. Gungan som motiv i Tierneys Love in the Afternoon, skapad för utställningen WANÅS 1996, går tillbaka till den rokokotradition som hade sin glansperiod i Europa vid mitten av 1700-talet. En idyllisk, bekymmerslös tillvaro och romantiska motiv favorise- rades av till exempel den franske konstnären Jean- Honoré Fragonard (1732-1806). Ett av hans mest kända verk, Gungan från 1767, föreställer en gungande dam. I målningen är hon, i enlighet med rokokons mode, iförd hatt och klänning med vid kjol. Tierney refererar till sina verk som teater utan skådespelare. Det är be- sökarna som tar del av verket som aktiverar det. På vernissagen 1996 satt en flicka iklädd rokokoklänning högt upp i träden.

Tierney gjorde sitt första framträdande på konstscenen The Kitchen i New York år 1980. Hon arbetar med performance, ofta i nära samarbete med kompositörer och ljusdesigners. Sedan 1999 är hon konstnärlig ledare för FiveMyles i Brooklyn, en plats för performance och utställningar som hon grundade samma år.

Hanne Tierney came to Wanås to perform and did so but before leaving the idea of an installation or a sculpture was born. This was a new way of working for Tierney and different from her performance work.

Eleven swings on long ropes are hanging at different heights from the branches of a beech tree in Wanås Park. The lowest swing is only a few decimeters from the ground, while the highest is dangling several me- ters up in the air and can only be reached via the other swings. The theme of swings in Tierney’s Love in the Afternoon alludes to the Rococo tradition, which had its heyday in Europe in the mid-18th century. Idyllic, care-free life and romantic scenes were favored by French artists such as Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). One of Fragonard’s most famous paintings, The Swing from 1767, shows a lady swinging. She is dressed in the Rococo fashion, with a hat and wide-skirted dress. Tierney refers to her works as theatre without actors. It is the visitors who use the swings who activate it. At the opening, high up in the tree, a girl sat on a swing dressed in a Rococo dress.

Tierney’s first appearance on the art scene was at The Kitchen in New York in 1980. She engages in performance art, often collaborating closely with composers and lighting designers. Since 1999, she has been the artistic director of Five Myles in Brooklyn, a venue for performance art and exhibitions which she founded the same year.