Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Anne Thulin

Anne Thulin
(Född/born 1953, Lund. Verksam i/Works in Stockholm & New York)
Double Dribble, 2010
Vinyl, vardera/each 200 cm, installeras om 3 eller 9 bollar/installed with 3 or 9 balls

For English please scroll down

Anne Thulin deltog i Wanåsutställningen redan 1994 och återkom 2010 med den storslagna installationen Double Dribble. Installationen består av nio röda enorma bollar som pressats in i trädens klykor och sitter där högt upp i trots mot tyngdlagen. Med lätt hand aktiverar Thulin Parken på ett sätt som ingen tidigare gjort. Plötsligt är trädkronornas värld synlig. Inte bara som ett passivt grönskande tak utan som en aktiv del i parkrummet. Verket blir på så vis både arkitektoniskt och en suggestiv spelare. Men också spelarens lek som om något mycket stort släppt en drös röda bollar som studsat förbi Wanås och några fastnat i träden på sin resa. På vintern lyser bollarna klart medan de skymtar fram i lövverken under den varma säsongen. Först när blicken lyfts upptäcks konstverket.

Verket Double Dribble äger en uppenbar lekfullhet som ofta är en central ingrediens i Anne Thulins konstnärskap. Denna lekfullhet betonar det typiska med parker världen över där barn cyklar, hoppar hopprep, sparkar boll och springer medan vuxna pratar och promenerar längst stigarna. Precis som i Wanås Park.

”Anne Thulins väldiga röda bollar guppar både som former och som komplementfärger mot trädkronornas grönska [...] Det finns något utopiskt över dessa röda klot. Jag tänker på de tidiga ryska avantgardisterna, till exempel den unge Wassily Kandinsky, Ivan Kliun eller Liubov Popova. Med rullande klot gestaltade dessa konstnärer sitt hopp om en dynamisk framtid.”

Anne Thulin participated in the Wanås exhibition as early as 1994 and returned in 2010 with the large-scale installation Double Dribble. The piece consists of three, giant, red balls that have been placed in-between the branches, high up in the trees. Suddenly the tree crowns' sphere becomes visible. Not only as a passive, green ceiling, but as a lively part of the Park’s space. In this sense the artwork transforms into both an architectural and a suggestive player, also the players' game it enhances. It is as if something very big dropped a handful of balls that bounce around and got stuck in the trees along the way. In the winter the balls stand out in their brightness, while during warmer seasons they glimpse through the foliage. Only when we glace up the art- work is discovered. Double Dribble possesses an obvious playfulness, which is often a critical component in Thulin’s oeuvre. A characteristic that emphasizes the park as an active place all over the world, where children cycle, skip, play ball and run, while adults talk and stroll along the paths just as they do at Wanås.

"Anne Thulin’s bright red balls bob both as forms and as complementary colors against the trees's lush crowns. There is something utopian about these red spheres. I am reminded of the early Russian avantgardists, for example the young Wassily Kandinsky, Ivan Kliun or Liubov Popova. These artists visualized their hope of a dynamic future through their rolling balls.”