Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Sarah Schwartz

Sarah Schwartz
(Född/born 1953, Chicago. Verksam i/Works in Chicago)
Mother, 1990
Gravyr i granitsten/inscription in granite stone, 10 x 52 x 50 cm

Reflexion, 1989
Gravyr i granitsten/inscription in granite stone, 77 x 137 cm

For English please scroll down

Två verk av Sarah Schwartz ingår i samlingen, båda består av text inhuggen i sten. Reflexion tillkom som en överraskning. Konstnären lät hugga in ordet Reflexion i en sten som lutande ligger mitt på en stig. Ett subtilt verk som då, det tredje utställningsåret, återspeglade betydelsen av konsten i en annorlunda kontext. Ordet finns där både i betydelsen eftertänksamhet och spegling.

Reflexion upptäcks bara av den riktigt observante besökaren. Precis där, mitt i skogen, kan ljuset från dammen och det vita slottet anas. Om alla andra verk skulle försvinna i denna Park kommer dock detta verk att finnas kvar.

Mother ingick i en serie av verk med mindre skulpturer bestående av delvis råa stenar med polerade delar och inhuggna ord. Ibland innehöll de svåra och långa meningar. På Wanås står det bara ett ord – Mother – som ett minnesmärke tillägnat alla mödrar eller en hedersbetygelse i sten.

Two works by Sarah Schwartz are included in the collection, both consisting of text cut into stone. Reflexion was created as a surprise. The artist had the word Reflexion chiselled into a stone in the middle of a path, This subtle work was added in the third exhibition year, as a meditation on the meaning of art in a different setting. The word is there in both its connotations: contemplation and mirroring.

Reflexion is only discovered by a truly observant visitor. In the middle of the woods, the light reflected from the pond and the white castle is barely discernible. How- ever, if all the other works were to disappear from the Park, this work would still remain.

Mother was originally part of a series of smaller sculptures consisting of partially rough stones with polished areas and words cut into them. Some of them had long, difficult sentences. The work at Wanås has only one word – Mother – as a memorial dedicated to all mothers, or a tribute carved in stone.