Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Kathleen Schimert

Kathleen Schimert
(Född/born 1963, New York. Verksam i/Works in New York)
Untitled, 1996
Gjuten brons, lackerad yta/Cast bronze, lacquered surface
scala/scale 1:1

For English please scroll down

Att Kathleen Schimert arbetar i en klassisk tradition är inte alltid lätt att se. Hennes två skulpturer på Wanås är gjorda i brons, neongröna visst, men materialet är klassiskt och ofta förekommande i skulpturer.

Schimert inspirerades av de mossbevuxna gröna stenarna i bokskogen på Wanås. Först arbetade hon fram olika former i frigolit i en liten ateljé i en stallbygg- nad från 1700-talet. Efter flera försök fick de amorfa formerna utseendet av stenar. Dessa göts i brons som sedan doppades i krom.

Ytan var otroligt viktig för konstnären som intresserar sig för skönhet och hantverk. Den skulle vara glansig och det krävdes många tester på olika billackeringsfirmor innan Schimert fann vad hon sökte. Hon blandade fram en färg i samma neongröna nyans som bokskogen har i maj när de första löven har slagit ut. Nu vilar Untitled högt upp i en backe där solljuset blixtrar till i skulpturernas glänsande yta. I snö kan de vara me- teoriter som störtat ner från rymden.

It is not always apparent that Kathleen Schimert works in a classical tradition. Even though they are neon green, her two sculptures at Wanås are made of bronze, a traditional material that is often found in sculpture parks.

Schimert was inspired by the green, moss-covered rocks in the beech wood at Wanås. First, she worked on various shapes in styrofoam in a small studio in one of the 18th century barns. After several drafts, the amorphous shapes were beginning to look like boulders. These were then cast in bronze and dipped in chromium. The last step was that the surface was lacquered.

The surface treatment was crucial to the artist, who is fascinated by beauty and craftsmanship. The objects were to be shiny, and several trials were made using different car paints, before Schimert found what she was looking for. She blended a colour that had the same neon green hue as the beech forest in May when the first leaves sprout. Untitled is now standing at the top of a slope where the sunlight flashes on the shiny surface of the sculptures. In the snow, they appear like meteors that have plummeted from outer space.