Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Jason Rhoades

Jason Rhoades
(1965–2006. Verkade i/Worked in LosAngeles)
Frigidaire (Cold Wind), 1996
Glasfiber, bod, lift/Fiberglass, cabin, lift
varierande mått/dimensions variable

For English please scroll down

Jason Rhoades gröna bod och graffitimålade häst i glasfiber är båda delar av den större installation som konstnären visade på Wanå 1996. Fem mil norr om Wanås ligger Älmhult som är platsen för det första IKEA- varuhuset. Grundaren Ingvar Kamprad började sin för- säljning i en liten grön bod. Rhoades lät göra fyra kopior av denna bod varav en placerades i hästhagen, en vid parkeringsplatsen och två i Magasinet. Inomhus ska- pade han även en installation av söndersågade möbler inköpta på IKEA. Vidare lät han graffitimåla fyra hästar tillverkade i glasfiber, som om de snarare härstammade från Rhoades hemstad Los Angeles än Wanås och Östra Göinges skogsbygd. Enligt Rhoades hänvisar hästarna till den småländske Döderhultaren, Axel Petersson (1886-1925), som täljde träskulpturer.

Rhoades tog inte bara avstamp i IKEA:s historia utan även i Wanås. Han arrangerade ett krig mellan studenter vid Konsthögskolan i Malmö och Det Fynske Kunstakademi i Odense, mellan Sverige och Danmark. Rustade med vapen och hjälmar gjorda av husgeråd från IKEA kämpade de i bokskogen på en matta av vitsippor.

Rhoades arbetssätt kan tolkas som en direkt kommentar till vår tids masskonsumtion. Även om Rhoades i sina överdådiga installationer på höjden och bredden tycks presentera en kakofoni av föremål så finns ofta en direkt koppling till platsen. Han sade om sin konst: ”Att jonglera med det omöjliga ingår alltid i mitt arbete – att ta tre föremål, som en gummiboll, en motorsåg och en levande afrikansk elefant, och jonglera.”

Jason Rhoades’s green cabin and graffiti-painted fiberglass horse are both parts of a large installation exhibited by the artist at Wanås in 1996. Fifty kilometres north of Wanås is Älmhult, the town of the first IKEA store. Its founder, Ingvar Kamprad, began selling his furniture in a small green cabin. Rhoades had four copies of this cabin made and placed one in the horse paddock, one at the parking lot and two in the Barn. Indoors, he also created an installation consisting of sawed-up furniture bought at IKEA. Moreover, he had four fiber- glass horses painted with graffiti, as though they were from Rhoades’s hometown Los Angeles rather than from the woodland of Wanås, in the Östra Göinge district. Ac- cording to Rhoades, the horses are a reference to Döderhultaren, Axel Petersson (1886-1925) from Småland in the south of Sweden, who carved wood sculptures.

Rhoades also based his work on the history of Wanås. He organized a war between students from Malmö Art Academy and Funen Art Academy in Odense, that is, between Sweden and Denmark. Equipped with weapons and helmets made of kitchen utensils from IKEA, they fought a battle in the beech forest.

Rhoades’s methods of working can be interpreted as a direct comment on our mass consumerism. Although the artist presents a chaos of objects in his installations, the objects are linked to the place. Rhoades said, “Juggling the impossible was always present throughout my work. To take three objects, like a rubber ball, a chain saw and a live African elephant and try to juggle.”