Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Andrea Ray

Andrea Ray
(Född/born 1967, Utica, New York. Verksam i/Works in New York)
Recall, 2006
Stängselpålar, megafoner, ljud/Fence posts, megaphones, sound
varierande mått/dimensions variable

For English please scroll down

Varje eftermiddag ljuder en locksång över Wanås betesmarker. Den hörs alltid klockan halv fyra på eftermiddagen då det är dags för mjölkning. När korna går ute lyfter de sina huvuden, avbryter betandet och börjar långsamt röra sig mot stallet. Det som hörs är så kallad ”kulning”, en skandinavisk sångform som traditionellt framfördes av kvinnor för att locka hem korna. På Wanås kommer ljudet från Andrea Rays verk Recall.

Recall består av två svarta megafoner, riktade direkt mot korna i hagen utanför stallet. Eftersom kulningen kommer från dessa och inte från människor skapas en känsla av frånvaro. Kontrasten mellan den nutida uppspelningstekniken och den uråldriga sången har en parallell i Wanås moderna kostall, omgärdat av hagar som betats sedan 1500-talet.

Recall är en del av The Land Use Project, en undersökning av platsens historia och natur som Ray genomförde till utställningen WANÅS 2006: Insight Out. I projektet ingick även Retain, en uppsättning dräkter för guider till visningarna, och Solarium, en ljudinstallation på en cirkulär plats mellan träden där solen sken ner på sex liggstolar av travad ved inspirerade av Le Corbusiers loungestol.

Ray skapar ofta installationer som innehåller såväl ljud som arkitektoniska inslag. Hon arbetar med hur människor påverkas av sin omgivande miljö. På Wanås har hennes historiska ljudreferens skapat ett nytt inslag i vardagen.

Every afternoon, a herding call resounds through the Wanås pastures. It always starts at half past three in the afternoon, when it is time for milking. The cows in the pastures lift their heads, stop grazing and slowly begin moving towards the cow barn. What is heard is so called “kulning”, herding calls, a Scandinavian song form that was traditionally used by women when rounding up the cows. At Wanås the sound comes from Andrea Ray’s work Recall.

Recall consists of two black megaphones, aimed straight at the cows in the field outside the cow stable. Since the singing comes from these speakers and not from human beings, there is a sense of absence. The contrast between the contemporary audio technology and the ancient singing has a parallel in Wanås’s modern cow stable surrounded by old pastures.

Recall is part of The Land Use Project, an exploration of the history and wildlife of Wanås, carried out by Ray for the exhibition WANÅS 2006: Insight Out. This proj- ect also included Retain, a collection of costumes for guides to wear during tours, and Solarium, an audio installation in a circular clearing among the trees where the sun shone down on six recliners made of stacked logs.

Ray often creates installations that include both sounds and architectural elements, exploring how we are affected by our surroundings and their rhythms. At Wanås her historical audio reference adds a new element to everyday life.