Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Martin Puryear

Martin Puryear
(Född/born 1941, Washington DC. Verksam i/Works in New York)
Meditation in a Beech Wood, 1996
Vass, trä, betong, stål/Water reed, wood, concrete, steel
höjd/height 500 cm

For English please scroll down

I en öppning bland bokarna, i en avlägsen del av Parken, tornar Meditation in a Beech Wood upp sig, en fem meter hög skulptur i vass. Den är formad som en huvudlös, sittande Buddhafigur. Trots sitt stora format upplevs skulpturen varken som monumental eller överväldigande. Snarare tycks den inbjudande och mänsklig tack vare sitt taktila, organiska material och sina mjuka former.

Puryear började arbeta som konstnär under 1970-talet när minimalismens reducerande, abstrakta stil var rådande. Med utgångspunkt såväl i denna konstinriktning som i traditionellt hantverk utvecklade han ett eget formspråk. I sina skulpturer använder Puryear naturliga material som metaller, sten och trä vilka han ger abstrakta, drömlika former. Hans verk är öppna och mång- bottnade och han välkomnar skiftande tolkningar.

Puryears relation till Sverige går långt tillbaka i tiden. Han studerade vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm i slutet av 1960-talet och pratar god svenska. Han har också rest i Sverige. Inspirationen till Meditation in a Beech Wood fick han från Carl Milles förgyllda träskulptur av en sittande Gustav Vasa från 1925 som tornar upp sig i entréhallen på Nordiska museet i Stockholm. Puryear intresserade sig också för de äldre hus med vasstak som förekommer i Skåne, Danmark och Tyskland. Vassen till Meditation in a Beech Wood kommer från sjön Tåkern i Östergötland och har lagts av den holländske takexperten Adam Ooms.

In a clearing among the beech trees at the far end of the Park, stands Meditation in a Beech Wood, a towering five-meter sculpture made of water reed. It is shaped like a headless, sitting Buddha. Despite its size, the sculpture is not experienced as monumental or overwhelming. On the contrary, it appears inviting and human, thanks to its tactile, organic materials and soft shapes.

Puryear began working as an artist in the 1970s, when the minimalist, reductive, abstract style prevailed. Basing his work on both this artistic style and on traditional crafts, he developed his own imagery. In his sculptures, Puryear uses natural materials such as wood, stone and metal, giving them abstract, dream-like shapes. His works are open and multifaceted, and he welcomes diverse interpretations.

Puryear’s relationship to Sweden dates back many years. He studied at the Royal Institute of Art in Stock- holm in the late 1960s and is fluent in Swedish. He has also travelled extensively in Sweden. Meditation in a Beech Wood is said to have been inspired by Carl Milles’s (1875-1955) colossal gilded wood sculpture of a seated King Gustav Vasa from 1925 in the entrance hall of the Nordiska Museet in Stockholm (Sweden’s largest museum of cultural history). Puryear has also studied the old houses with thachted roofs that were formerly found in the Wanås region. The water reed used for Meditation in a Beech Wood come from Lake Tåkern in Östergötland, and were assembled by the Dutch thatching expert Adam Ooms.