Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Thom Merrick

Thom Merrick
(Född/born 1963, Sacramento. Verksam i/Works in New York)
Whitney Outhouse of American Art, 1996
Granit från tossene, hålstensblock/granite from tossene, cinder blocks
380 x 235 x 210 cm

For English please scroll down

Thom Merricks Whitney Outhouse of American Art är precis som titeln antyder en parafras på Whitney Museum of American Art i New York, gjort som ett utedass. Det är en liten variant av detta modernistiska mästerverk från 1966, ritat av Bauhausarkitekten Marcel Breuer. Flera av förlagans karaktäristiska drag finns med: den sneda fönsterutformningen, det indragna bottenpartiet samt fasadplattorna i grå granit. På Wanås står denna geo- metriska design i stark kontrast till den lummiga naturen.

Whitney Outhouse of American Art är ett lekfullt verk som kan ses som en kommentar till arkitektur med bris- tande hänsyn till kroppens dimensioner. Trappstegen som leder upp till utedassets inre är oproportionerligt höga. Detsamma gäller utedassets sits. Genom det överdimensionerade formatet ges fullvuxna människor känslan av att vara barn på nytt. Lekfullheten förstärks av taket som är öppet mot himlen och trädtopparna.

Merricks konstverk är inte lätta att känna igen. Han arbetar med ständigt skiftande material och metoder. Återkommande är referenserna till konsthistorien. Genom sina verk försöker han tillgängliggöra den konstnärliga produktionen samtidigt som han ofta framför en institutionell och samhällelig kritik.

Till utställningen WANÅS 1996 planerade Merrick ännu ett verk, en upp och nedvänd swimmingpool på styltor som tyvärr inte kunde genomföras. Istället skapade han Bad Mood Lamps, elva upplysta bilöverdrag som hängde i taket i Magasinet.

Thom Merrick's Whitney Outhouse of American Art is, as the title indicates, a paraphrase of the Whitney Museum of American Art in New York, in the form of an outhouse. It is a small version of this modernist master- piece from 1966 designed by the Bauhaus architect Marcel Breuer. Several of the characteristics of the original are included: the slanting window layout, the tucked-in lower section and the grey granite facing. At Wanås, this geometric design is in stark contrast to the verdant setting.

Whitney Outhouse of American Art is a playful work that can be seen as a comment on architecture that disregards the human scale. The steps leading into the out- house are disproportionately high. The same is true of the latrine seat. The oversized format gives adults a feeling of being kids again. This playfulness is enhanced by the ceiling, which opens up to the sky and the treetops.

Merrick’s works are not easily recognizable, since he constantly shifts to different materials and methods. One characteristic trait, however, is his references to art history. In his works, he attempts to make art production accessible, while incorporating institutional or social critique.

For the WANÅS 1996 exhibition, Merrick had planned yet another work, an inverted swimming pool on stilts that was never implemented. Instead, he created Bad Mood Lamps, eleven illuminated car covers suspended from the ceiling in the Barn.