Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Melissa Martin

Melissa Martin
(Född/born 1975, indianapolis. Verksam i/Works in New York)
Dining Room, 2006
Trä, tegel, betong/Wood, bricks, concrete
varierande mått/dimensions variable

For English please scroll down

Melissa Martin deltog i utställningen WANÅS 2006: Insight Out med tre nya platsspecifika verk. Det centrala verket, Dining Room, som är placerat i närheten av dam- men, är en kopia av en matsal på Wanås slott. Martins rum saknar väggar och tak men är fullt utrustat med bord, stolar, dörr, fönster och en öppen spis i tegel. Golvet är skogens eget och från det växer träd rakt genom möblemanget.

När Dining Room stod färdig lät Martin duka upp två middagar på bordet. Hon valde måltider som har stor betydelse i hennes eget hemland USA samt i Sverige: Thanksgiving-middagen respektive julmiddagen med alla traditionsenliga tillbehör. Den amerikanska måltiden tillagades av familjen Martin, den svenska av familjen Wachtmeister som bor på Wanås. Måltiderna förtärdes dock aldrig utan brändes tillsammans med allt porslin i den öppna spisen. Som rester av kroppar samlades sedan askan och hälldes i två urnor. Även detta verk, Ashes to Ashes, ingår i Stiftelsen Wanås Utställningars samling. På Wanås genomförde Martin även en performance, Embedded. Iklädd kamouflagedräkt, militärkängor och hjälm lade hon sig bland vitsipporna i Parken med munnen full av de giftiga liljekonvaljer som hon själv drivit upp med hjälp av sina kroppsvätskor.

Ett genomgående tema i Martins konst är relationen mellan den mänskliga kroppen och sociala riter, så som att äta tillsammans. Hon har exempelvis tuggat tuggummi som hon sedan formade till en kopia av sin egen fars kropp. Därefter skivade hon kroppen i kotlettstora bitar som hon sålde vakuumförpackade.

Melissa Martin participated in the exhibition WANÅS 2006: Insight Out with three new site-specific works. The principal work, Dining Room, located near the pond, is a replica of a dining room at Wanås castle. Martin’s room has no walls or ceiling but is furnished with table, chairs, windows, doors and a fireplace. The floor is provided by the forest and trees are growing through the furniture.

When Dining Room was completed, Martin had the table set for two dinners. She chose meals that were emblematic for her native USA and Sweden respectively: Thanksgiving and Christmas, with their traditional specialties. The American meal was prepared by the Mar- tin family; the Swedish meal by the Wachtmeisters who live at Wanås. The meals were never eaten, however. Instead, they were burned, in the fireplace. Like the re- mains of corpses, part of the ashes were then gathered and put into two urns. This work, Ashes to Ashes, is also in the collection of The Wanås Foundation. Martin also presented a performance at Wanås, Embedded. Dressed in camouflage uniform, she lay down among the wood anemones in the Park, with her mouth full of the poisonous Lily of the Valley flowers that she had grown from seeds and nurtured with her own body fluids.

A consistent theme in Martin’s art is the relationship between the human body and social rites, such as that of eating together. She has, for instance, chewed gum and used it to sculpt a copy of her father’s body. She then sliced the body in steak-sized pieces that were vacuum-packed and sold.