Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Allan McCollum

Allan McCollum
(Född/born 1944, Los Angeles. Verksam i/Works in New York)
Parables, 1998
12 avgjutningar, betong, pigment/12 casts, concrete, pigment
diameter 200 cm

For English please scroll down

Allan McCollum besökte Wanås första gången sommaren 1997. Under sina dagliga utflykter i anläggningen intresserade han sig särskilt för en almstubbe på parkeringsplatsen. Han hade under samma period läst en artikel om den holländska almsjukan som då härjade i Skåne. McCollum blev intresserad av stubbens former liksom av almens betydelse i det sydsvenska landskapet, särskilt i gamla alléer. Almen är också USA:s nationalträd. Till utställningen WANÅS 1998 lät han lät göra tolv avgjut- ningar av stubben i betong, färgade i olika grå, bruna och gula nyanser som han associerade med sjukdom. Avgjutningarna installerades sedan i skilda delar av Parken.

McCollum började arbeta som konstnär på 1970-talet. Han har sedan dess använt sig av massproduktionens metoder för att utmana idén om det unika konstverket. Han tillverkar ofta hundratals, ibland tusentals, till synes identiska objekt som han presenterar tillsammans i omfattande installationer. Varje objekt är dock unikt, aningen skiftande i färgnyans, storlek eller utförande. Sedan tidigt 1990-tal har McCollum även undersökt hur lokala landmärken och geologiska fenomen kan bidra till att forma ett samhälles identitet.

År 2006 gjorde McCollum den första utställningen med sitt pågående The Shapes Project. Han lyfter fram hur vi använder symboler för att skapa samhörighet samtidigt som vi eftersträvar det unika. McCollum kommenterar projektet: ”Det är en enkel idé att producera en unik em- blematisk ‘form’ för varje person på vår planet.”

Allan McCollum first visited Wanås in the summer of 1997. On his daily excursions on the estate, he was particularly captivated by an elm stump in the parking lot. At around the same time, he had researched the Dutch elm disease, which at the time devastated trees in the region. McCollum was fascinated both by the shape of the stump and by the significance of elm trees in the southern Swedish landscape, especially along old parkways. The elm is also the national tree of the USA. For the exhibition WANÅS 1998 he had twelve concrete casts of the old stump made, in various nuances of grey, brown and yellow that he associated with disease. These casts were then placed around the Park.

McCollum began his career as an artist in the 1970s. Since then, he has used techniques of mass production to challenge the concept of the unique artwork. He often produces hundreds, or even thousands, of what appears to be identical objects, which he presents together in installations. Each object is unique, however, either in nuance, size or design. Starting in the early 1990s, McCollum has also studied how landmarks and geological phenomena can contribute to the identity of a community.

In 2006, McCollum launched the first exhibition in his ongoing The Shapes Project, which highlights our use of symbols to create a sense of belonging, while we paradoxically aspire to that which is unique. McCollum says, “It’s a simple idea, creating a system for producing a unique emblematic ‘shape’ for each person on the planet.”