Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Bernard Kirschenbaum

Bernard Kirschenbaum
(Född/born 1924, New York. Verksam i/Works in New York)
Cable Arc, 1987
Bly, svetsat stål, vajer/Lead, welded steel, wire cable
varierande mått/dimensions variable

For English please scroll down

Bernard Kirschenbaum var inbjuden att ställa ut på den allra första konstutställningen på Wanås 1987. Verket han skapade, Cable Arc, var det enda från det året som blev kvar permanent.

Cable Arc är en installation som speglar Kirschenbaums intresse för bågen som form. Bågen skapas här av en vajer som är spänd mellan två snedställda ståltrianglar på varsin sida av dammen. Dessa är förankrade i marken med vikter av bly. Vajern drar ihop sig vid kyla och blir längre vid värme, men vidrör aldrig vattnet oavsett snabba väderombyten. Skulpturen ger intryck av rörelse genom relationen till dammens vattenyta. Vid värme ligger vajern farligt nära vattenytan medan den hänger stramt mellan fästpunkterna i kyla. Cable Arc förbinder den ena stranden med den andra. Då, före Berlinmurens fall 1989, drogs paralleller till hur Cable Arc förenade öst och väst – en dröm som plötsligt och överraskande blev sann.

I Kirschenbaums rika konstnärskap finns en dualism mellan teknik och mjuka former, mellan materialitet och tomrum, mellan tungt och lätt. Förhållandet mellan skulpturen och åskådarens kropp står alltid i centrum. Kirschenbaum var inflytelserik inom svensk skulptur under 1980- och 90-talet genom utställningar på bland annat Malmö Konsthall, Galerie Nordenhake och Moderna Museet. Han var även tongivande som professor i skulptur vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (1986-1992).

Bernard Kirschenbaum was invited to exhibit at the very first art exhibition at Wanås in 1987. The work he created, Cable Arc, was the only work from the exhibition that became part of the permanent collection.

Cable Arc is an installation that reflects Kirschenbaum’s fascination for the arc shape. Here, the arc is created by a cable stretched between two leaning steel triangles on either side of the pond. The triangles are held in place by lead weights. The cable contracts when it is cold, and expands when hot, but never touches the water, de- spite rapid changes in the weather. The sculpture gives the impression of movement, due to its relationship to the pond’s surface. In warm weather, the cable is dangerously close to the water, while it is stretched more tightly between its triangles when cold. Cable Arc connects the two shores of the pond. When it was installed, before the fall of the Berlin Wall in 1989, Cable Arc was seen as symbolizing a connection between East and West – a dream that suddenly and surprisingly came true.

Kirschenbaum’s rich oeuvre is characterized by a dualism between technique and soft shapes, between materiality and empty space, between heaviness and lightness. The relationship between the sculpture and the viewer’s body is always central. Kirschenbaum had a profound influence on Swedish sculpture in the 1980s and 1990s, partly through exhibitions at Malmö Konsthall, Galerie Nordenhake and Moderna Museet. He also had a strong impact as a professor of sculpture at the Royal Institute of Art in Stockholm (1986-1992).