Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Michael  Joo

Michael Joo
(Född/born 1966, Ithaca, New York. Verksam i/Works in New York)
Mediator, 1998
Aluminium, kullersten, härdat glas/Aluminium, cobblestones, tempered glass
diameter 250 cm, höjd/height 500 cm

For English please scroll down

Michael Joo deltog i utställningen WANÅS 1998 med verket Mediator, ett gracilt verk som för tankarna till ett solur. Det är placerat i den östra delen av Parken på en höjd som solen når tidigt på morgonen. Verket består av en grop vars väggar och botten är klädda med gatsten. I gropens mitt står en fem meter hög aluminiumstav i en hög av krossat glas. Staven pekar österut som en referens till Joos asiatiska ursprung

Samma år som Mediator uppfördes genomförde Joo en storslagen installation på ett helt våningsplan i Magasinet. Highway bestod av ett dött träd som styckades och släpades in i byggnaden för att sedan sammanfogas igen med järnstänger. Trädets storlek, som inte skulle ha väckt uppmärksamhet i naturen, upplevdes överväldigande inomhus.

Joo är utbildad biolog. Relationen mellan vetenskap och konst, mellan det naturliga och konstgjorda har intresserat honom sedan början av 1990-talet. Han är född i USA av sydkoreanska föräldrar och refererar ofta till sin multikulturella uppväxt i sina verk. Som han själv säger: ”Jag är intresserad av att leka med uppfatt- ningen om fysikalitet och identitetens opålitliga karaktär hos ett objekt (eller person, plats, ting).” Joo använder sig ofta av material som salt, urin, svett, frön, djurhorn och träd i sina performanceverk, installationer och skulpturer. Ibland är dessa material naturliga, andra gånger artificiellt framställda.

Michael Joo took part in the exhibition WANÅS 1998 creating Mediator, a graceful work resembling a sun- dial. It stands on a hill in the eastern part of the Park, where the sunlight reaches it in the mornings. The work consists of a pit with walls and bottom clad with cobble- stones. In the middle of the pit is a five-metre aluminum pole in a pile of crushed glass. The pole points eastward, as a reference to Joo’s Asian origins.

The same year that Mediator was created, Joo completed a monumental installation that occupied an entire floor of the Barn. Highway consisted of a dead tree that had been sawn in pieces and brought to the building, where it was reassembled using iron rods. The size of the tree, although unremarkable in its natural setting, was experienced as overwhelming indoors.

Joo is a qualified biologist. The relationship between science and art, nature and artificiality, has fascinated him since the early 1990s. Born in the USA, his parents are from South Korea, and his works often include ref- erences to his multicultural background. As he explains, “I am interested in playing with notions of physicality and the slippery nature of the identity of an object (or person, place, thing).”1 Joo often uses materials such as salt, urine, sweat, seeds, animal antlers and trees in his performance works, installations and sculptures. Sometimes these materials are natural, sometimes they are manufactured artificially.