Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Carl Michael von Hausswolff

Carl Mikael von Hausswolff i samarbete med Jan Håfström och Juan Pedro Fabra Guemberena
(Född 1956, Linköping. Verksam i Stockholm)
Graf Spee, 2007
Dörrar och fönster från Wanås, ljud, DVD-stillbilder

När Jan Håfström år 1991 ställde
ut för första gången på Wanås skapade han Den spanska armadan i Magasinet. Detta assemblage av gamla dörrar och fönster finns numera permanent på Astrup-Fearnley-museet i Oslo. När Håfström bjöds in att ställa ut på jubileumsutställningen på Wanås 2007 ville han skapa en ny permanent version av detta verk, denna gång i samarbete med Juan Pedro Fabra Guemberena och Carl Michael von Hausswolff. Tillsammans bestämde de sig för att låta Wanås bli den första platsen för deras pågående projekt om Graf Spee, det tyska slagskeppet som sänktes av sin befälhavare utanför Montevideo i Uruguay 1939.

Platsen för det nya verket blev en nedgången lokal i den östra logen från 1759 som har samma exteriör som Konsthallen. När rummet renoverats lät Håfström skapa ett assemblage av gamla fönster som han hittat på Wanås. I rummet installerade Fabra Guemberena en filmsekvens från Norra kyrkogården i Montevideo där de omkomna sjömännen på Graf Spee jordfästes. Von Hausswolff komponerade och spelade in elektronisk musik, ett sound- track som ger en klaustrofobisk känsla.

Referenser till död, historia och krig är ofta närvarande i Håfströms konstnärskap, så även i Graf Spee. ”För några år sedan berättade Juan Pedro för mig att hans morfar, Francisco Guemberena, hade bevittnat händelsen. Det som grep antifascisten Francisco Guemberena var matrosernas ungdom. Att dessa unga döda aldrig varit fiender utan offer för ett brutalt politiskt system” kommenterade Håfström 2007.