Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Jan  Håfström

Jan Håfström i samarbete med/in collaboration with Juan Pedro Fabra Guemberena & Carl Mikael von Hausswolff
(Född/born 1937, Stockholm. Verksam i/Works in Stockholm)
Graf Spee, 2007
Dörrar och fönster från Wanås, ljud, DVD-stillbilder/doors and windows from Wanås, audio, DVD stills

For English please scroll down

När Jan Håfström år 1991 ställde ut för första gången på Wanås skapade han Den spanska armadan i Magasinet. Detta assemblage av gamla dörrar och fönster finns numera permanent på Astrup-Fearnley-museet i Oslo. När Håfström bjöds in att ställa ut på jubileumsutställningen på Wanås 2007 ville han skapa en ny permanent version av detta verk, denna gång i samarbete med Juan Pedro Fabra Guemberena och Carl Michael von Hausswolff. Tillsammans bestämde de sig för att låta Wanås bli den första platsen för deras pågående projekt om Graf Spee, det tyska slagskeppet som sänktes av sin befälhavare utanför Montevideo i Uruguay 1939.

Platsen för det nya verket blev en nedgången lokal i den östra logen från 1759 som har samma exteriör som Konsthallen. När rummet renoverats lät Håfström skapa ett assemblage av gamla fönster som han hittat på Wanås. I rummet installerade Fabra Guemberena en filmsekvens från Norra kyrkogården i Montevideo där de omkomna sjömännen på Graf Spee jordfästes. Von Hausswolff komponerade och spelade in elektronisk musik, ett soundtrack som ger en klaustrofobisk känsla.

Referenser till död, historia och krig är ofta närvarande i Håfströms konstnärskap, så även i Graf Spee. ”För några år sedan berättade Juan Pedro för mig att hans morfar, Francisco Guemberena, hade bevittnat händelsen. Det som grep antifascisten Francisco Guemberena var matrosernas ungdom. Att dessa unga döda aldrig varit fiender utan offer för ett brutalt politiskt system” kommenterade Håfström 2007.

For Jan Håfström’s first exhibition at Wanås in 1991, he created The Spanish Armada in the Barn. This as- semblage of old doors and windows is now a permanent installation at the Astrup-Fearnley Museum in Oslo, Norway. When Håfström was invited to exhibit at Wanås in 2007, he wanted to create a new, permanent version of this work, this time in collaboration with Juan-Pedro Fabra Guemberena and Carl Michael von Hausswolff. Together, they decided to make Wanås the first exhibition site for their ongoing project on the Graf Spee, the German battleship that was sunk by its captain outside Montevideo, Uruguay in 1939.

The site chosen for this new work was a derelict room in the eastern Stable from 1759, which has the same exterior as the Gallery. When the room had been refurbished, Håfström created an assemblage of old windows he had found at Wanås. Fabra Guemberena then installed a film sequence from the Northern Cemetery in Montevideo where the dead sailors from the Graf Spee were buried. Finally, von Hausswolff added electronic music, sound that evokes a claustrophobic atmosphere.

References to death, history and war are often present in Håfström’s work, as in Graf Spee. “Some years ago, Juan- Pedro told me that his grandfather, Francisco Guemberena, had witnessed the event. What struck the antifascist Francisco Guemberena was how young the seamen were – and the fact that all these dead young men had never been enemies, but merely victims of a brutal politi- cal system,”1 Håfström commented in 2007.