Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Ann Hamilton

Ann Hamilton
(Född/born 1956, Lima, Ohio. Verksam i/Works in Columbus, Ohio)
lignum, 2002
Papper, kläder, trä, varp, högtalare etc/Paper, clothes, wood, warp thread, loudspeakers etc

For English please scroll down 

På grund av ombyggnad på Wanås är Ann Hamiltons lignum, 2002, stängd under 2016.

2002 erbjöds Ann Hamilton att göra ett nytt verk på samtliga fem våningsplan i Magasinet från 1823. I sin konst arbetar hon med kroppsliga erfarenheter, att stärka intryck med hjälp av sinnena. ”Man känner med kroppen, man tar in världen genom huden”, kommenterar Hamilton. I lignum lyfter hon fram platsens historia och gör verket till ett rum att vara i snarare än en berättelse att tolka.

Hamilton refererar till Magasinet som en kropp. På våningsplanen möter vi installationen i olika höjd. På bottenvåningen finns hyllor fyllda med paket i brunt papper och i ett rum med entré från långsidan projiceras en text från Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. En trappa upp har ett parkettgolv lagts in som en referens till slottets miljöer. En cirkelformad skiva i golvet snurrar oavbrutet under våra fötter. På nästa våning finns 42 träbord av bok med karvade skivor i höfthöjd. En trappa upp är kilometer av varptråd spänd mellan pelare som en väv som når till ögonhöjd. Högst upp är kläder sorterade, upphängda och sammantvinnade ovanför våra huvuden.

Belysningen blir dunklare och de röda filtren på fönstren allt mörkare för varje våningsplan. Genom hela byggnaden hörs ljud. Trattformade högtalare roterar i olika hastighet och åker upp och ner genom hisschakt. Nyn- nande manssång, barnramsor, kulande, körsång och råmande kor är några av ljuden Hamilton har spelat in på Wanås. Titeln lignum är det latinska ordet för trä, ett material som Hamilton ofta arbetar med. På Wanås binder materialet samman inne och ute.

Due to ongoing construction at Wanås Ann Hamilton’s installation lignum, 2002, is closed during 2016.

In 2002, Ann Hamilton
was invited to create a new work for all of the five floors of the Barn from 1823. In her art she studies physical experiences, enhancing impressions through the senses. The artist writes, “You feel through your body, you absorb the world through your skin.”1 In lignum she emphasizes the history of the place and creates a work that is a room to be in rather than a narrative to interpret. 

Hamilton refers to the Barn as a body. We encounter her installation at different heights on each of the five floors. On the ground floor are shelves filled with packages in brown wrapping paper. In another room quotes from the Swedish novel The Wonderful Adventures of Nils are projected on the wall. On the next floor up, a parquet floor has been put in, alluding to the castle’s rooms. A circle- shaped disc in the floor revolves perpetually under our feet. On the floor above are 42 beech wood tables with carved tops at hip height. On the next floor, several kilometres of warp thread are strung between the pillars like a weave reaching eye level. On the top floor, clothes are sorted, hung and entwined above our heads.

The lighting grows dimmer and the red filters on the windows darken as we move upwards. Noises are heard throughout the building. Conical loudspeakers rotate at different speeds and move up and down through elevator shafts. Hamilton recorded the sounds at Wanås: male humming, nursery rhymes, cow-calling, choral singing and cows mooing. The title lignum is Latin for wood, a material Hamilton often uses.