Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Cris Gianakos

Cris Gianakos
(Född/born 1934, New York. Verksam i/Works in New York)
Orion, 1990
Stål/Steel
500 x 300 x 500 cm

For English please scroll down

Orion består av sammansvetsade balkar och skivor i svartmålat stål. Skulpturen för tankarna till en medeltida katapult; med sin nuvarande placering är spjutet riktat mot vägen, ursprungligen mot den gamla borgen. Liksom många andra av Gianakos arkitektoniska strukturer refererar Orions raka vinklar och diagonaler till de geometriska formerna hos modernister som Malevitj, Mondrian och Rodtjenko.

Gianakos inledde sin karriär som frilansande formgivare. I mitten av 1960-talet började han delta i konstutställningar med verk som följde den minimalistiska traditionen. I likhet med flera andra konstnärer kände han runt 1970 att denna inriktning var alltför snäv och sökte sig mot ett formspråk med annat uttryck. Han intresserade sig för modern skulptur, i synnerhet den ryska konstruktivismen. Ramperna, som Gianakos har arbetat med sedan 1977 och som han ständigt återkommer till, visar nära släktskap med Vladimir Tatlins Monument för den tredje internationalen (1919-1920).

Många av Gianakos ramper består av en diagonal yta som hålls upp av en bärande struktur, allt gjort i trä. Wanås Ramp, som han också skapade till utställningen 1990, bestod av två diagonala ytor, en som besökaren kunde gå uppför och en som bar nedför. På Wanås bestod den bärande strukturen av ett intrikat spjälverk av vertikala och diagonala träbjälkar.

Orion consists of welded girders and sheets of black-painted steel. The sculpture is suggestive of a mediae- val catapult, aimed, as it were, at the road but formerly at the old castle. Like many of Gianakos’s architectural structures, Orion's straight angles and diagonals refer to the geometric shapes of modernist artists such as Malevich, Mondrian and Rodchenko.

Gianakos began his career as a freelance designer. In the mid-1960s, he started exhibiting artworks in the minimalist tradition. Like many other artists in the 1970s, he felt that minimalism was too restrictive and began searching for a style with more expression, content and meaning. He studied modern sculpture, especially the Russian constructivist artists. Gianakos has been working on the ramp theme since 1977. It has a close kinship with Vladimir Tatlin’s Monument to the Third International (1919-1920).
Many of Gianakos’s ramps consist of one diagonal surface and its support structure, all made of wood. Wanås Ramp, which he also created for the exhibition in 1990, consisted of two diagonals for visitors to walk, one ascending and one descending. At Wanås, the supporting structure consisted of an intricate trellis of vertical and diagonal wood beams.