Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Marina Abramovic

Marina Abramovic
(Född/born1946, Belgrad/Belgrade. Verksam i/Works in New York)
The Hunt Chair for Animal Spirits, 1998
Betong, hjort- och älghorn, stål/Concrete, deer and moose antlers, steel
Höjd/Height 1200 cm

For English please scroll down

Marina Abramovic besökte Wanås våren 1997 och deltog i utställningen 1998. Hon fascinerades av jakten som bedrivs på egendomen och förhörde sig i detalj om vilka djur som jagas. Därefter beställde hon ett stort antal hjort- och älghorn från jägarna för att använda till den 12 meter höga stol i järn som hon planerade uppföra. Efter Abramovic's ritningar svetsades och svartmålades järnställningen på plats. Hon anvisade exakt var varje horn skulle monteras på stolens långa, smala ben. The Hunt Chair for Animal Spirits är det tredje högsta verket i Wanås Park. Verket, som är placerat i en otill- gänglig del av Parken, sträcker sig mot himlen, över snåren och buskarna och mäter sig med träden i närheten. Hornen har vitnat under åren och står nu i skarp kontrast till den svartmålade stränga järnstrukturen.

Abramovic har sedan 1970-talet varit en framstående performancekonstnär. Mellan 1976 och 1989 arbetade hon tillsammans med sin dåvarande partner, den tyske konstnären Ulay. Tillsammans gjorde de performanceverk som utmanade kroppens fysiska och mentala gränser i fråga om ' smärta, uthållighet och fara. Sedan dess har Abramovic delat upp sina verk i två kategorier, de som involverar hennes egen kropp och de som är tänkta som hjälpmedel för åskådarnas upplevelser. The Hunt Chair for Animal Spirits är ett av Abramovics få platsspecifika verk. Det ingår i en serie som hon kallar Transitory Objects for Non-Human Use som hon har arbetat med sedan 1991 och som har till syfte att göra det osynliga synligt för publiken.

>>>

Marina Abramovic visited
Wanås in the spring of 1997 and participated in the exhibition WANÅS 1998. She was fascinated by the hunts that took place on the estate and asked detailed questions about the hunted animals. She then ordered a large number of deer and moose horns from the hunters, to make the 12 metre high iron 'chair she was planning. In accordance with Abramovic’s drawings, the iron scaffolding was welded on site. She gave instructions for the exact position of each antler on the long, thin legs of the chair.

The Hunt Chair for Animal Spirits is the third highest work in the Wanås Park. Placed in a remote part of the grounds, it stretches skyward, above the bushes and rivals the nearby trees. The antlers have whitened over the years and now stand out sharply against the black- painted terse iron structure.

Abramovic has been a prominent performance artist since the 1970s. Between 1976 and 1989, she worked together with her partner at that time, the German artist Ulay. Together, they created performance works that put themselves to many tests, both physically and mentally, focusing on pain, endurance and danger. Since then, Abramovic has divided her work into two categories: those involving her own body, and those intended as tools for the viewer’s experiences. The Hunt Chair for Animal Spirits is one of Abramovic’s few site-specific works. It is part of a series she has been working on since 1991, called Transitory Objects for Non-Human Use, which strives to make the invisible visible to the audience.